Kişisel araç ayarları

Bu donatılar aracınıza alarm, kilit açma ve koltuk sıcaklığı gibi belirli fonksiyonların eklenebilmesini ve bunların değiştirilebilmesini sağlarlar.

2 AŞAMALI KİLİT AÇMA FONKSİYONU1, (US/CA fonksiyonelliği)2

Parça No.Tanım
9499637
9499637V70 R

DOĞRUDAN KİLİT AÇMA FONKSİYONU¹ (EU fonksiyonelliği)¹

Parça No.Tanım
9499636
9499636V70 R

Aracınızın kilit açma fonksiyonunu değiştirmenize izin verir.

Doğrudan kilit açma, tüm kapıların ve arka kapı/bagaj kapağının kilitlerinin, uzaktan kumandanın üzerindeki KİLİT AÇ düğmesine bir kez basılarak açılması anlamına gelir. 2 aşamalı kilit açma, uzaktan kumandadaki KİLİT AÇ düğmesine ilk basışın yalnızca sürücü kapısının kilidini açması anlamına gelir. Diğer kapıların kilidini açmak için ikinci kez basmak gerekir.

Bugün itibarıyla, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen araçlarda 2 aşamalı kilit açma fonksiyonu bulunmaktadır. Diğer ülkeler için üretilmiş araçlar, doğrudan kilit açma fonksiyonu ile sunulmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------

FLAŞ ONAYLAMA FONKSİYONU / EKLEME¹

Parça No.Tanım
9499397
9499397V70 R

FLAŞ ONAYLAMA FONKSİYONU / KALDIRMA¹

Parça No.Tanım
9499398
9499398V70 R

Görsel onay sinyalini aracınıza eklemenize veya aracınızdan kaldırmanıza olanak tanır. Bu fonksiyon, tüm kapılar kapalı durumdayken kilitlendiğinde aracın sinyal lambalarının bir kez ve kilitler açıldığında iki kez yanıp sönmesini sağlar.

---------------------------------------------------------------------------------------

Aracınızda Otomatik Kilitleme fonksiyonunun güçlendirilmesini veya kaldırılmasını mümkün kılar. Bu fonksiyon, aracın hızı saatte 7 km'yi aştığında kapıları normal bir şekilde ('double lock' güvenlik kilidi fonksiyonu değil) otomatik olarak kilitler. Kapıların kilidi, araç hareket halindeyken merkezi kilitleme düğmesi kullanılarak açılırsa, kilitler kontak anahtarı yuvasından çıkarılıncaya dek açık kalacaktır. Kapı örneğin araçtan çıkarken olduğu gibi içeriden açılırsa, araç hızı saatte 7 km'yi aştığında kapı tekrar kilitlenecektir.

Açık bir kapı kilitlenmeyecektir. Hız saatte 7 km'nin altına düştüğünde, kapıların kilidi otomatik olarak açılmayacaktır.

---------------------------------------------------------------------------------------

ALARM ETKİNLEŞTİRME FONKSİYONU / KAPI KİLİDİ İLE DEVRE DIŞI BIRAKMA / EKLEME¹

Parça No.Tanım
9499266
9499266V70 R

ALARM ETKİNLEŞTİRME FONKSİYONU / KAPI KİLİDİ İLE DEVRE DIŞI BIRAKMA / KALDIRMA¹

Parça No.Tanım
9499267
9499267V70 R

Alarm Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma fonksiyonunun, aracınızdaki kapı kilitleri üzerinden güçlendirilmesine veya kaldırılmasına olanak sağlar. Fonksiyon, aracın alarmının kapı kilitleri vasıtasıyla etkinleştirilmesini/devre dışı bırakılmasını mümkün kılar.

NOT: Alarm etkinleştirme/devre dışı bırakma fonksiyonu, alarmın çalmasını devre dışı bırakmanın daha gelişmiş bir aracı olarak adi hırsızlığa karşı koruma sağlar. Fonksiyon SE, NO, FI, DK, NL, BE, FR, UK'deki sigorta şirketleri tarafından onaylanmamıştır. Sigortanız için hangi kuralların geçerli olduğunu kontrol edin.

---------------------------------------------------------------------------------------

36-43 °C YÜKSEK SEVİYE KOLTUK SICAKLIĞI FONKSİYONU¹

Parça No.Tanım
8651379
8651379V70 R

32-38 °C ORTA SEVİYE KOLTUK SICAKLIĞI FONKSİYONU¹

Parça No.Tanım
8651382
8651382V70 R

28-35 °C DÜŞÜK SEVİYE KOLTUK SICAKLIĞI FONKSİYONU¹

Parça No.Tanım
8651385
8651385V70 R

Aracınızdaki koltuk sıcaklıklarının yeniden ayarlanmasına olanak sağlar. Belirtilen sıcaklıklar yaklaşık değerlerdir ve düşük ve yüksek konfor seviyelerini belirtir. Kuzey Avrupa için üretilen araçlar normalde, düşük ve yüksek konfor seviyeleri olarak 30-36 °C ile teslim edilir.

---------------------------------------------------------------------------------------

36-43 °C YÜKSEK SEVİYE KOLTUK SICAKLIĞI FONKSİYONU¹

VIDA'da park yardımını etkinleştirme mantığını değiştirme seçeneği bulunmaktadır. Bu tür bir değişiklik ile, park yardımı orijinal versiyondaki gibi saatte 15 km'de devre dışı bırakılacaktır. Bununla birlikte, aracın hızı saatte 10 km'nin altına düştüğünde sistemin yeniden etkinleştirildiği orijinal sistemin aksine, sistem yalnızca düğmeye basıldığında veya geri vitese geçildiğinde yeniden etkinleştirilecektir. Sistem her zaman yeni bir sürüş döngüsü sırasında etkinleştirilir.

  1. Ayrı prosedüre göre sipariş edilir ve VIDA kullanılarak yüklenir.
  2. 'Double lock' güvenlik kilidi fonksiyonu bulunmayan araçlar için.
Son güncelleme: 6/15/2020