Yasal Bildirim

Yasal uyarı

Bu web sitesindeki bazı bilgiler, lansman sonrası yapılmış olabilecek ürün değişikliklerinden dolayı doğru olmayabilir. Anlatılan veya gösterilen bazı ekipmanlar sadece belirli ülkelerde bulunmaktadır veya ekstra ücrete tabidir. Sipariş etmeden önce lütfen Volvo satıcınızdan en yeni bilgileri alın. Üretici, istediği zaman, önceden bildirmeksizin fiyat, renk, malzeme, teknik özellik ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Aksesuar ağı, her araç modeli için hangi tekliflerin mevcut olduğunu açıklar. Örneğin Polestar, Volvo Ocean Race ve Excellence gibi özel model sürümleri söz konusu olduğunda, bunlar aksesuar ağındaki bilgilere dahil edilmemiştir. Bu özel baskılar için hangi aksesuarların mevcut olduğunu öğrenmek için lütfen araç satıcınıza başvurun.

Aracın maksimum yükü

Ağır aksesuar takılması gibi durumlarla aracın toplam ağırlığının değişmesi halinde maksimum yük azalacaktır. Aksesuarların ağırlığı genellikle katalogda belirtilir. Ayrıca, teknik özellikleri için aracın kullanım kılavuzuna da bakın.

Beyan ve Taahhüt Yoktur

Bu web sitesindeki bilgiler "olduğu gibi" sağlanmıştır. Volvo Cars, herhangi bir kar kaybı, iş durması, bilgi işleme sisteminizdeki program veya diğer verilerin kaybını içerip bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tip hasarların yaşanabileceğini açıkça belirtmiş olsa bile, hiçbir durumda bu web sitesinin veya bağlantısı verilmiş bir başka sitenin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, özel veya bu sitelerin kullanımı sonucunda oluşabilecek herhangi bir zarardan ötürü herhangi bir tarafa karşı yükümlü değildir.

Volvo Cars, bu site yoluyla erişebileceğiniz herhangi bir başka web sitesi hakkında hiçbir taahhüt ve/veya beyanda bulunmaz. Bu tür web siteleri bir kolaylık olarak sağlanmıştır ve Volvo Cars'ın bu tür web sitelerinin içeriğini veya kullanımını onayladığı ya da herhangi bir sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelmez. Ayrıca kullanmak üzere seçtiğiniz programın virüs, solucan, Truva atı ve diğer zararlı yapıya sahip öğeler içermemesini sağlamak ve bunun için önlem almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu web sitesindeki bilgiler, teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. Bu web sitelerinde yer alan bilgiler, önceden bildirme zorunluluğu olmaksızın her an değiştirilebilir.

Web sitesinde yayınlanan bilgiler, ülkenizde duyurulmamış olan veya bulunmayan Volvo Cars ürünleri, hizmetleri, vb. unsurlarına referans veya çapraz referanslar içerebilir.
Bu tür bilgilerin doğruluğu garanti edilmez, ayrıca bu bilgiler değiştirilebileceğinden, özel gereklilikler veya bulunma durumu ve bu tür referanslar, Volvo Cars'ın bu ürünleri, hizmetleri, vb. ülkenizde duyurmayı planladığı anlamına gelmez. Ülkenizde bulunan ve sipariş edebileceğiniz ürünler, hizmetler, vb. ile ilgili eksiksiz bilgi için yerel bayinizle temas kurun.

Yorumlar, sorular veya öneriler

Lütfen herhangi bir bilgi, talep edilmeksizin verilmiş öneri, fikir veya diğer maruzatların gizli ve tescilli olarak değerlendirilmeyeceğini unutmayın. Herhangi bir bilgi veya malzeme göndermekle, Volvo Cars'a bu malzemeleri ve bilgileri sınırsız, geri alınamaz kullanma lisansı, yeniden üretme, görüntüleme, gerçekleştirme, değiştirme, aktarma ve dağıtma hakkı vermiş olursunuz ve aynı zamanda Volvo Cars'ın, gönderdiğiniz fikirleri, konseptleri, özel açıklamaları veya teknikleri herhangi bir amaçla kullanmasına izin vermiş olursunuz.

Web sitesinde bulunan özel bir yazılım

Bu web sitesinde bulunan indirilebilir tüm yazılımlar ("Yazılım") Volvo Cars ve/veya tedarikçilerinin telif hakkı ile korunan çalışmalardır.

Yazılımın kullanımı, varsa eşlik eden veya Yazılımla birlikte gelen son kullanıcı lisans sözleşmesi hükümlerine tabidir ("Lisans Sözleşmesi"). Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe Yazılım, sadece son kullanıcıların indirmeleri için kullanılabilir. Yazılımın, Lisans Sözleşmesine uygun olmayan biçimde herhangi bir şekilde kopyalanması veya dağıtılması yasal para cezası ile sonuçlanabilir.

Yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere, yazılımın daha sonra kopyalamak veya dağıtmak amacıyla herhangi bir başka sunucuya kopyalanması veya bu sunucu üzerinde yeniden üretilmesi kesinlikle yasaktır.

Yazılım sadece lisans sözleşmesi hükümleri uyarınca garantilidir. Volvo Cars işbu belge ile lisans sözleşmesindeki garanti hariç, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca, mülkiyet hakkına ve ihlal dışı durumlara uygunluğa dair tüm zımni garanti ve hükümler dahil yazılımla ilgili tüm garanti ve hükümleri reddeder.