คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2016
XC90 (16-) 2016

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
323199621.031652547, 31652546, 31652622, 31652623, 31652545, 31652624
การอัพเกรดกุญแจรีโมท
 

IMG-472926


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-440436
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 7. ใช้สำหรับส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริม

 

การถอด

3
IMG-472803
 

ปลดที่ล็อก

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ให้นำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำอีก

4
IMG-472925
 

ปลดเขี้ยวกุญแจโดยการเอียงเป็นมุมขึ้นด้านบน

ให้นำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำอีก

5
IMG-472826
 

ปลดที่ล็อก

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ให้นำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำอีก

6
IMG-472909
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ให้นำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำอีก

7
IMG-472916
 

ข้อควรระวัง!
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนผิวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อการทำงานได้

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ให้นำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำอีก

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

8
IMG-472929
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

9
IMG-472950
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

10
IMG-472953
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

11
IMG-472956
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

12
IMG-472955
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

13
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับระบบการทำงานของอุปกรณ์เสริม ตามข้อมูลการบริการใน VIDA ดูหมายเลขชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ใน VIDA หรือแคตตาล็อกอุปกรณ์เสริม