2016 R.H.D

คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2016
S80 (07-) 2016

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
322709101.032270869
วิทยุดิจิตอล, DAB
เครื่องมือพิเศษ

 

951 2620 เครื่องมือปลอก (สำหรับสายไฟ)

หมายเลขเครื่องมือ:951 2620

รายละเอียดของเครื่องมือ:เครื่องมือปลอก (สำหรับสายไฟ)

กระดานแขวนเครื่องมือ:39

 

951 2785 เครื่องมืออัดจีบ (รวมอยู่ใน 9512669)

หมายเลขเครื่องมือ:951 2785

รายละเอียดของเครื่องมือ:เครื่องมืออัดจีบ (รวมอยู่ใน 9512669)

กระดานแขวนเครื่องมือ:39

 

951 2777 ้ปืนเป่าลมร้อน

หมายเลขเครื่องมือ:951 2777

รายละเอียดของเครื่องมือ:้ปืนเป่าลมร้อน

กระดานแขวนเครื่องมือ:08IMG-460759

IMG-462354


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

ข้อมูลอื่น ๆ

2
IMG-400004
 

ข้อควรระวัง!
ติดตั้งสายเสาอากาศโดยใช้เทป ห้ามใช้เข็มขัดรัดสายไฟหรืออุปกรณ์ที่ใกล้เคียง


ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายเคเบิลใยแก้วนำแสงไม่งอโดยมีรัศมีเล็กกว่า 25 มม.

 

สัญลักษณ์สี

3
IMG-400010
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 7. ใช้สำหรับส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริม

 

การถอด

4
IMG-462330
 
5
IMG-462331
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

6
IMG-461362
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ปลดขั้วต่อ

7
IMG-462363
 


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: ตะขอเข็มขัดนิรภัยด้านล่างถึงตัวถัง (ด้านหลัง) , 40 Nm

8
IMG-462304
 
9
IMG-462320
 

คลายรายละเอียดที่มีเครื่องหมายกำกับไว้ออก

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

10
IMG-462321
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

11
IMG-462337
 

ถอดแผง

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

12
IMG-462364
 

ขจัดรายละเอียดที่มีเครื่องหมายกำกับไว้ออก

13
IMG-462365
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

14
IMG-354313
 

ถอดแผง

ปลดขั้วต่อ ถ้าเกี่ยวข้อง

15
IMG-354315
 

ถอดยางขอบประตู/กระจก

16
IMG-354318
 

ข้อควรระวัง!
ต้องถอดและติดตั้งแผงกรอบด้านหน้าและด้านบนทั้งชุดเป็นหน่วยเดียว

17
IMG-354319
 
18
IMG-344930
 
19
IMG-462076
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

20
IMG-340979
 
21
IMG-340980
 

ถอดสกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: เบาะนั่งด้านหน้าถึงตัวถัง , 40 Nm

22
IMG-303005
 
23
IMG-303006
 

ถอดสกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: เบาะนั่งด้านหน้าถึงตัวถัง , 40 Nm

24
IMG-400002
 

ถอดสายไฟขั้วลบของแบตเตอรี่ออก

 

วิธีที่ 1

25
IMG-380657
 
 

วิธีที่ 2

26
IMG-380655
 
27
IMG-380656
 
 

สำหรับรถทุกคัน

28
IMG-329151
 
29
IMG-373198
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

30
IMG-329209
 

ถอดสกรู

ปลดขั้วต่อ

31
IMG-382639
 

ปลดขั้วต่อ ถ้าเกี่ยวข้อง

32
IMG-329153
 

ข้อควรระวัง!
ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบนี้

33
IMG-460418
 

ถอดสกรู

คลายรายละเอียดที่มีเครื่องหมายกำกับไว้ออก

 

รถที่มีระบบเสียง High Performance Sound

34
IMG-460425
 

ปลดขั้วต่อ

 

รถที่มีระบบเสียง Premium Sound

35
IMG-460422
 

ปลดขั้วต่อ

 

สำหรับรถทุกคัน

36
IMG-460609
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

37
IMG-460610
 

คลายเทปไว้ชั่วคราว

ให้นำรายการนี้กลับมาใช้ซ้ำอีก

38
IMG-460611
 
39
IMG-460426
 


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512620, เครื่องมือปลอก (สำหรับสายไฟ)

40
IMG-460764
 

ใช้รายละเอียดตามรูปภาพ

41
IMG-460428
 


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512620, เครื่องมือปลอก (สำหรับสายไฟ)

42
IMG-460373
 
43
IMG-460547
 


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512785, เครื่องมืออัดจีบ (รวมอยู่ใน 9512669)

44
IMG-460375
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจให้แน่ใจว่ามีการป้องกันส่วนประกอบที่อยู่ล้อมรอบให้พ้นจากความร้อน


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512777, ้ปืนเป่าลมร้อน

45
IMG-460376
 
46
IMG-460660
 
47
IMG-460520
 

ต่อขั้วต่อ

48
IMG-461499
 

ดันพรมไปด้านหนึ่ง

49
IMG-461501
 

ถอดสกรู

50
IMG-461502
 

เชื่อมต่อสายกราวด์

ใส่สกรูกลับเข้าที่

51
IMG-461506
 

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

ติดตั้งชุดสายไฟ

ใช้ที่รัดสายไฟ

52
IMG-462361
 

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

ติดตั้งชุดสายไฟ

ใช้ที่รัดสายไฟ

53
IMG-461500
 

ม้วนพรมปูพื้นกลับหลัง

54
IMG-460843
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายเคเบิลใยแก้วนำแสงไม่งอโดยมีรัศมีเล็กกว่า 25 มม.

วางส่วนที่เหลื่อมกันของชุดสายไฟไว้ใต้เครื่องขยายสัญญาณ

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

ใส่สกรูกลับเข้าที่


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M6 , 10 Nm

55
IMG-462369
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

56
IMG-460480
 

ประกอบชิ้นส่วนของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

57
IMG-460484
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

58
IMG-462341
 
59
IMG-462346
 
60
IMG-462576
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

61
IMG-463100
 

ต่อขั้วต่อ

62
IMG-462417
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

63
IMG-462413
 

ปลดขั้วต่อ

ถอดสกรู

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

64
IMG-460766
 

ใช้รายละเอียดตามรูปภาพ

65
IMG-460546
 

ประกอบชิ้นส่วนของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

กดปุ่มล็อกรอง

66
IMG-463102
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

ใส่สกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M6 , 10 Nm

67
IMG-463129
 

ต่อขั้วต่อ

68
IMG-463134
 

ข้อควรระวัง!
ติดตั้งสายเสาอากาศโดยใช้เทป ห้ามใช้เข็มขัดรัดสายไฟหรืออุปกรณ์ที่ใกล้เคียง

เดินสายให้สายไฟที่อยู่ถัดจากสายไฟที่มีอยู่แล้ว

ติดตั้งสายไฟ

ใช้เทปกาว

69
IMG-463191
 

เดินสายให้สายไฟที่อยู่ถัดจากสายไฟที่มีอยู่แล้ว

ติดตั้งสายไฟ

ใช้เทปกาว

70
IMG-463286
 

ม้วนฉนวนไปข้างหนึ่ง

71
IMG-463287
 

เดินสายให้สายไฟที่อยู่ถัดจากสายไฟที่มีอยู่แล้ว

ติดตั้งสายไฟ

ใช้เทปกาว

72
IMG-463288
 
73
IMG-463291
 
74
IMG-461534
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายเคเบิลใยแก้วนำแสงไม่งอโดยมีรัศมีเล็กกว่า 25 มม.

วางตำแหน่งของมัดสายไฟส่วนที่เหลือตามที่แสดงในภาพประกอบ

ติดตั้งชุดสายไฟ

ใช้เทปกาว

75
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

76
IMG-400003
 

ต่อสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่กลับเข้าที่

77
IMG-400006
 

สั่งซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตามที่ระบุใน VIDA/SOFTWARE

สั่งซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ใน: 30786292

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลการให้บริการใน VIDA

สั่งซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ใน: 31266811