คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2021
XC60 (18-) 2021

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
316590831.032149834
แผ่นกั้นห้องสัมภาระ, แนวยาว
 

IMG-471527


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-400010
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 7. ใช้สำหรับส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริม

 

การถอด

3
IMG-420155
 
4
IMG-471471
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

5
IMG-471472
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

6
IMG-471473
 

หมายเหตุ!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบนั้นอยู่ตรงกลาง

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

7
IMG-471474
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

8
IMG-471520
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

9
IMG-471501
 

หมายเหตุ!
ห้ามขันสลักเกลียวจนแน่นเต็มที่

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

10
IMG-471522
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

11
IMG-471523
 

หมายเหตุ!
ห้ามขันสลักเกลียวจนแน่นเต็มที่

12
IMG-473335
 

ติดตั้งตะขอ

ขันแน่นน็อต

ใช้มือเท่านั้น

13
IMG-471525
 

ขันแน่นสกรู

ใช้มือเท่านั้น