2020 R.H.D

คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC40 2020

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
322079001.032207899
โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนแบบรวม
เครื่องมือพิเศษ

 

951 2631 เครื่องมือถอดขั้วต่อ (รหัสสี : น้ำตาล)

หมายเลขเครื่องมือ:951 2631

รายละเอียดของเครื่องมือ:เครื่องมือถอดขั้วต่อ (รหัสสี : น้ำตาล)

กระดานแขวนเครื่องมือ:39

 

951 2620 เครื่องมือปลอก (สำหรับสายไฟ)

หมายเลขเครื่องมือ:951 2620

รายละเอียดของเครื่องมือ:เครื่องมือปลอก (สำหรับสายไฟ)

กระดานแขวนเครื่องมือ:39

 

951 2785 เครื่องมืออัดจีบ (รวมอยู่ใน 9512669)

หมายเลขเครื่องมือ:951 2785

รายละเอียดของเครื่องมือ:เครื่องมืออัดจีบ (รวมอยู่ใน 9512669)

กระดานแขวนเครื่องมือ:39

 

951 2777 ้ปืนเป่าลมร้อน

หมายเลขเครื่องมือ:951 2777

รายละเอียดของเครื่องมือ:้ปืนเป่าลมร้อน

กระดานแขวนเครื่องมือ:08IMG-452524


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-440436
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 7. ใช้สำหรับส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริม

 

การถอด

3
IMG-430215
 
4
 

หมายเหตุ!
ขั้นตอนการถอดอาจมีรายละเอียดในการติดตั้ง

5
IMG-435414
 

หมายเหตุ!
ภาพกราฟิกแสดงให้เห็นด้านหลังของส่วนประกอบก่อนการถอด

6
IMG-435415
 

ปลดแผง

7
IMG-450235
 

ปลดขั้วต่อ

8
IMG-450238
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ห้ามนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำอีก

9
IMG-431485
 

ถอดแผง

ปลดขั้วต่อ ถ้าเกี่ยวข้อง

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

10
IMG-431600
 

ถอดแผง

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

11
IMG-431605
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

12
IMG-431175
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

13
IMG-431196
 

ถอดสกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: เบาะนั่งด้านหน้าถึงตัวถัง , 40 Nm

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

14
IMG-431176
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

15
IMG-431197
 

ถอดสกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: เบาะนั่งด้านหน้าถึงตัวถัง , 40 Nm

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

16
IMG-383134
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

17
IMG-396605
 

ปลดขั้วต่อ

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

18
IMG-396606
 

ปลดตะขอเกี่ยวคลิบมัดสายเคเบิล

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

19
IMG-416201
 

ถอดสกรู

พับส่วนที่ทำเครื่องหมายไปไว้ทางด้านใดด้านหนึ่ง


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M6 , 10 Nm

20
IMG-451162
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

21
IMG-431622
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

 

การปลดแบตเตอรี่

22
IMG-400002
 
 

การถอด

23
IMG-451155
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

24
IMG-445366
 

ถอดน็อต

พับส่วนที่ทำเครื่องหมายไปไว้ทางด้านใดด้านหนึ่ง


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M6 , 10 Nm

25
IMG-445350
 

ขจัดรายละเอียดที่มีเครื่องหมายกำกับไว้ออก

26
IMG-445351
 

ถอดนอต


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M6 , 10 Nm

27
IMG-452526
 

ถอดที่รัดสายเคเบิลออก

28
IMG-445380
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

29
IMG-445475
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

30
IMG-451151
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

31
IMG-450848
 

จัดตำแหน่ง/เดินสายตามที่แสดงในภาพ

ติดตั้งสายไฟ

ใช้ที่รัดสายไฟ

32
IMG-451157
 

ปลดที่ล็อก

33
IMG-451158
 

เชื่อมต่อสายเคเบิลที่ได้เดินสายไว้ล่วงหน้า

34
IMG-451159
 

กดอุปกรณ์ล็อก

35
IMG-450849
 

จัดตำแหน่ง/เดินสายตามที่แสดงในภาพ

36
IMG-450851
 

จัดตำแหน่ง/เดินสายตามที่แสดงในภาพ

ติดตั้งสายไฟ

ใช้ที่รัดสายไฟ

37
IMG-450852
 

จัดตำแหน่ง/เดินสายตามที่แสดงในภาพ

ติดตั้งสายไฟ

ใช้ที่รัดสายไฟ

38
IMG-450853
 

จัดตำแหน่ง/เดินสายตามที่แสดงในภาพ

ติดตั้งสายไฟ

ใช้ที่รัดสายไฟ

 

รถที่มีการชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย

39
IMG-450394
 

ถอดชิ้นส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ออก

40
IMG-450388
 


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512631, เครื่องมือถอดขั้วต่อ (รหัสสี : น้ำตาล)

41
IMG-450692
 
42
IMG-425035
 
43
IMG-450702
 
44
IMG-450703
 


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512620, เครื่องมือปลอก (สำหรับสายไฟ)

45
IMG-450704
 
46
IMG-450705
 
47
IMG-425049
 


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512785, เครื่องมืออัดจีบ (รวมอยู่ใน 9512669)

48
IMG-425051
 


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512777, ้ปืนเป่าลมร้อน

 

สำหรับรถทุกคัน

49
IMG-450392
 

เชื่อมต่อสายไฟ

50
IMG-450710
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

ในรถบางคัน อาจมีการติดตั้งฟิวส์ไว้ล่วงหน้าแล้ว

51
IMG-450860
 

จัดตำแหน่ง/เดินสายตามที่แสดงในภาพ

52
IMG-450876
 

จัดตำแหน่ง/เดินสายตามที่แสดงในภาพ

ติดตั้งสายไฟ

ใช้ที่รัดสายไฟ

53
IMG-450895
 

จัดตำแหน่ง/เดินสายตามที่แสดงในภาพ

ติดตั้งสายไฟ

ใช้ที่รัดสายไฟ

54
IMG-450905
 

การต่อสายดิน

55
IMG-445588
 

ปลดสลัก

พับส่วนที่ทำเครื่องหมายไปไว้ทางด้านใดด้านหนึ่ง

56
IMG-445613
 

ถอดน็อต

ให้นำรายการนี้กลับมาใช้ซ้ำอีก

57
IMG-445619
 

เชื่อมต่อสายไฟที่เดินสายไว้ล่วงหน้าแล้ว

ใส่น็อต


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M6 , 10 Nm

58
IMG-445625
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

59
IMG-452511
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

60
IMG-452510
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

61
IMG-435417
 

ตรวจสอบว่าส่วนประกอบได้ล็อคเข้าในตำแหน่ง

62
IMG-450911
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

ตรวจสอบว่าส่วนประกอบได้ล็อคเข้าในตำแหน่ง

63
IMG-450956
 

ต่อขั้วต่อ

64
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับระบบการทำงานของอุปกรณ์เสริม ตามข้อมูลการบริการใน VIDA ดูหมายเลขชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ใน VIDA หรือแคตตาล็อกอุปกรณ์เสริม

ขั้นแรก ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ USB จากนั้นจึงดาวน์โหลด Smartphone Integration

 

การติดตั้ง

65
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง