2020 R.H.D

คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 Cross Country 2020
V60 Cross Country (19-) 2020

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
322044621.132204228, 32207897
โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนแบบรวม

IMG-439806


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

3
IMG-439801
 
4
IMG-439523
 

ภาพกราฟิกแสดงด้านหลังของส่วนประกอบ

5
IMG-439522
 

คลายรายละเอียดที่มีเครื่องหมายกำกับไว้ออก

6
IMG-439524
 

ปลดขั้วต่อ

 

วิธีที่ 2

7
IMG-439871
 
8
IMG-439945
 
 

สำหรับรถทุกคัน

9
IMG-439526
 

ห้ามนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำอีก

10
IMG-438495
 

ประกอบชิ้นส่วนของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

11
IMG-438496
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

12
IMG-438500
 

ต่อขั้วต่อ

13
IMG-438528
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มีเครื่องหมายกำกับ

14
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับระบบการทำงานของอุปกรณ์เสริม ตามข้อมูลการบริการใน VIDA ดูหมายเลขชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ใน VIDA หรือแคตตาล็อกอุปกรณ์เสริม

ขั้นแรก ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ USB จากนั้นจึงดาวน์โหลด Smartphone Integration