2012 R.H.D

คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2012
S60 (11-18) 2012

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
322042531.032204251
แถบโค้งตามรอยเท้า, แบบไฟสว่าง, ด้านหน้า
IMG-381450
วัสดุ

ชื่อ

หมายเลขชิ้นส่วน

ไอโซโพรพานอล

1161721


อุปกรณ์
IMG-239667

IMG-381484

IMG-434515


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 

การเตรียมการ

3
IMG-400004
 

ในขณะติดตั้ง รถยนต์ต้องมีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสตลอดเวลา

 

การถอด

4
IMG-381451
 

ใช้: อุปกรณ์รีดกระดาษ

5
IMG-381452
 

ใช้: 1161721, ไอโซโพรพานอล

ทำความสะอาดพื้นผิว

เช็ดให้แห้ง

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

6
IMG-434520
 

ถอดฟิล์มป้องกัน

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

7
IMG-389806
 

ใช้เทปที่เหมาะสมเพื่อทำเครื่องหมายระบุตำแหน่ง

8
IMG-384905
 

ถอดฟิล์มป้องกัน

9
IMG-381455
 
10
IMG-381486
 
11
IMG-381491
 
12
IMG-435231
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

13
IMG-389626
 

หมายเหตุ!
ใช้แรงกดเฉพาะตรงบริเวณที่ติดเทปไว้เท่านั้น


หมายเหตุ!
รักษาแรงกดเหนือเทปแต่ละชิ้นให้คงที่ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในภาพ


หมายเหตุ!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปติดตรึงอยู่บนพื้นผิว

14
IMG-381490
 

ใช้: 1161721, ไอโซโพรพานอล

ทำความสะอาดพื้นผิว

เช็ดให้แห้ง

15
IMG-381488
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

16
 

ทำวิธีการทั้งหมดซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

17
 

คำเตือน!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานถูกต้องหลังจากการติดตั้ง