คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2018
S60 (11-18) 2018 R.H.D

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313990921.031339994
ระบบช่วยจอด, กล้อง, ด้านหน้า สำหรับ Sensus Connect
IMG-374543
 

เครื่องมือพิเศษ

 

951 2932 สปริงปรับความตึง

หมายเลขเครื่องมือ:951 2932

รายละเอียดของเครื่องมือ:สปริงปรับความตึง

กระดานแขวนเครื่องมือ:80

 

999 7482 เครื่องมือตัด

หมายเลขเครื่องมือ:999 7482

รายละเอียดของเครื่องมือ:เครื่องมือตัด

กระดานแขวนเครื่องมือ:30


วัสดุ

ชื่อ

หมายเลขชิ้นส่วน

จาระบีที่ใช้กับอุณหภูมิต่ำ

1161427


อุปกรณ์
IMG-242205
IMG-345497
IMG-300203
IMG-239667
IMG-244945
IMG-240675

IMG-380917


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

เงื่อนไข

2
IMG-332179
 

บิดกุญแจติดเครื่องไปที่ตำแหน่ง 0

ถอดสายไฟขั้วลบของแบตเตอรี่ออก

3
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 

การถอด

4
IMG-292804
 

ถอดแผง

5
IMG-292826
 

ถอดแผง

6
IMG-346036
 

ถอดแผง

7
IMG-345113
 

งัดขอบล่างของแผงออกด้วยความระมัดระวังพอให้หลวม จากนั้นจึงงัดต่อไปให้รอบแผง

8
IMG-340590
 

ปลดขั้วต่อ

9
IMG-340985
 

ถอดสกรู

10
IMG-340987
 

ถอดสกรู

11
IMG-292806
 

ดันพรมไปด้านหนึ่ง

12
IMG-292823
 

ถอดคลิบมัดสายเคเบิล

ปลดขั้วต่อ

 

รถที่มีระบบ 4C

13
IMG-292827
 

ปลดขั้วต่อ

 

รถที่มีเกียร์อัตโนมัติ

14
IMG-293006
 
15
IMG-293007
 

ยกเลิกระบบชิฟต์ล็อก

 

สำหรับรถทุกคัน

16
IMG-340981
 
17
IMG-340604
 

ปลดขั้วต่อ

18
IMG-340605
 

ถอดสกรู

19
IMG-340607
 
20
IMG-380815
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

21
IMG-380819
 
22
IMG-380816
 
 

การถอด

23
IMG-340988
 

ถอดสกรู

24
IMG-340989
 

ถอดชิ้นส่วนออกด้วยความระมัดระวัง

25
IMG-380933
 

ปลดขั้วต่อ

26
IMG-374439
 
27
IMG-374438
 

ถอดสกรู

28
IMG-374497
 

ปลดแผง

29
IMG-374495
 

ปลดขั้วต่อ

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

30
IMG-374547
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

31
IMG-362040
 

มองหาขั้วต่อที่มีอยู่แล้วในมัดสายเคเบิลของรถยนต์

ต่อขั้วต่อ

32
IMG-374510
 

ฉีกเทปโฟมส่วนเกินออก

หนีบสายเคเบิลและขั้วต่อเข้ากับสายเคเบิลที่มีอยู่แล้วเพื่อป้องกันเสียงรบกวน

33
IMG-380968
 

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

34
IMG-380969
 

ใส่คลิปตามที่แสดงไว้ในภาพประกอบ

35
IMG-380941
 

เชื่อมต่อสายไฟที่เดินสายไว้ล่วงหน้าแล้ว

36
IMG-380943
 

ต่อขั้วต่อ

37
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

 

การถอด

38
IMG-374244
 
39
IMG-340576
 
40
IMG-340547
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

41
IMG-340581
 
42
IMG-340552
 
43
IMG-340528
 
44
IMG-340524
 
45
IMG-340829
 
46
IMG-340618
 
 

สำหรับรถทุกคัน

47
IMG-345236
 
48
IMG-345397
 

ถอดแผง

49
IMG-340542
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

50
IMG-340541
 

ม้วนพรมปูพื้นกลับหลัง

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

51
IMG-340532
 

ถอดคลิปออก

52
IMG-340579
 

ม้วนฉนวนไปข้างหนึ่ง


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512932, สปริงปรับความตึง

53
IMG-340721
 
54
IMG-353681
 

ใช้: คีมตัวถ่าง

ใช้: 1161427, จาระบีที่ใช้กับอุณหภูมิต่ำ

55
IMG-340954
 
56
IMG-340738
 


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512932, สปริงปรับความตึง

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

57
IMG-340535
 

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

58
IMG-340747
 

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

 

รถที่ไม่มีกระจังหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติ

59
IMG-340751
 
60
IMG-374577
 
 

รถที่มีกระจังหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติ

61
IMG-340565
 
62
IMG-340613
 
63
IMG-340540
 
64
IMG-374574
 
65
IMG-375758
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง


หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน

66
IMG-375748
 

ใช้: เครื่องเจาะแบบมุม


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9997482, เครื่องมือตัด

67
IMG-375795
 
68
IMG-375753
 

ใช้: เครื่องเจาะแบบมุม


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9997482, เครื่องมือตัด

69
IMG-375800
 
70
IMG-347781
 
71
IMG-347786
 
72
IMG-374396
 
73
IMG-374391
 
74
IMG-374418
 

ต่อขั้วต่อ

75
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

76
IMG-336901
 

ต่อสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่กลับเข้าที่

77
IMG-336904
 

คำเตือน!
ในการเปิดสวิตช์กุญแจติดเครื่องเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปลดแบตเตอรี่ออกและเชื่อมต่อกลับเข้าไป ให้ยืนนอกรถยนต์แล้วเอื้อมมือเข้าไปในรถยนต์ โดยพยายามอยู่ห่างจากบริเวณถุงลมนิรภัย

78
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับระบบการทำงานของอุปกรณ์เสริม ตามข้อมูลการบริการใน VIDA ดูหมายเลขชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ใน VIDA หรือแคตตาล็อกอุปกรณ์เสริม

สั่งซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ใน: 31285245