2016 R.H.D

คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2016
XC60 (-17) 2016 R.H.D

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313991001.031339994
ระบบช่วยจอด, กล้อง, ด้านหน้า สำหรับ Sensus Connect
IMG-374543
เครื่องมือพิเศษ

 

999 7482 เครื่องมือตัด

หมายเลขเครื่องมือ:999 7482

รายละเอียดของเครื่องมือ:เครื่องมือตัด

กระดานแขวนเครื่องมือ:30


วัสดุ

ชื่อ

หมายเลขชิ้นส่วน

จาระบีที่ใช้กับอุณหภูมิต่ำ

1161427


อุปกรณ์
IMG-242205
A0000162
IMG-239664
IMG-300203
IMG-327738
IMG-239667

IMG-380917


 
  

ระบบช่วยจอด, กล้อง, ภาพมุมกว้างด้านหน้า

อุปกรณ์

ชื่อ

คีมตัวถ่าง

เครื่องเจาะแบบมุม


 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

เงื่อนไข

2
IMG-332179
 

บิดกุญแจติดเครื่องไปที่ตำแหน่ง 0

ถอดสายไฟขั้วลบของแบตเตอรี่ออก

 

สัญลักษณ์สี

3
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 

การถอด

4
IMG-345728
 

ถอดแผง

5
IMG-345734
 

ปลดขั้วต่อ

6
IMG-345736
 

ปลดสลัก

7
IMG-345737
 

ถอดแผง

8
IMG-375948
 

ถอดสกรู

9
IMG-345745
 

ถอดสกรู

10
IMG-340598
 

ถอดแผง

11
IMG-345746
 

ถอดแผง

12
IMG-340599
 
 1. ดันพรมไปด้านหนึ่ง

 2. ถอดคลิบมัดสายเคเบิล

 3. ปลดขั้วต่อ

13
IMG-340600
 

ถอดแผง

 

รถที่มีระบบ 4C

14
IMG-340601
 

ปลดขั้วต่อ

 

สำหรับรถทุกคัน

15
IMG-340602
 

ใช้เทปกาว

16
IMG-375952
 
17
IMG-293010
 
18
IMG-375953
 
19
IMG-340604
 

ปลดขั้วต่อ

20
IMG-340605
 

ถอดสกรู

21
IMG-340607
 
22
IMG-380815
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

23
IMG-380819
 
24
IMG-380816
 
 

การถอด

25
IMG-345767
 

ถอดสกรู

26
IMG-345766
 
27
IMG-380933
 

ปลดขั้วต่อ

28
IMG-341780
 
29
IMG-341781
 
30
IMG-341773
 
31
IMG-374438
 

ถอดสกรู

32
IMG-374497
 

ปลดแผง

33
IMG-374495
 

ปลดขั้วต่อ

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

34
IMG-374547
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

35
IMG-362040
 

มองหาขั้วต่อที่มีอยู่แล้วในมัดสายเคเบิลของรถยนต์

ต่อขั้วต่อ

36
IMG-374510
 

ฉีกเทปโฟมส่วนเกินออก

หนีบสายเคเบิลและขั้วต่อเข้ากับสายเคเบิลที่มีอยู่แล้วเพื่อป้องกันเสียงรบกวน

37
IMG-345849
 
38
IMG-345850
 
39
IMG-345851
 
40
IMG-380974
 
41
IMG-380976
 
42
IMG-345906
 
43
IMG-345911
 
44
IMG-345916
 

ตรวจหาตำแหน่งของแหวนยางภายใต้ฉนวนและกดออก

45
IMG-345917
 

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

46
IMG-380941
 

เชื่อมต่อสายไฟที่เดินสายไว้ล่วงหน้าแล้ว

47
IMG-380943
 

ต่อขั้วต่อ

48
IMG-345862
 
49
IMG-345767
 

ใส่สกรูกลับเข้าที่

50
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

 

การถอด

51
IMG-345865
 
52
IMG-345866
 

ใช้เทปกาว

53
IMG-345867
 
54
IMG-345871
 
55
IMG-345872
 
56
IMG-345873
 

ถอดชิ้นส่วนออกด้วยความระมัดระวัง

57
IMG-345874
 
58
IMG-345875
 
59
IMG-345876
 
60
IMG-307687
 
61
IMG-307688
 
62
IMG-345877
 
 1. ถอดคลิปออก

 2. ถอดสกรู

63
IMG-345878
 
64
IMG-345920
 

หาที่ตั้งแหวนยางร้อยสายภายใต้แผ่นฉนวนปูพื้น

65
IMG-345921
 

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

66
IMG-345881
 
67
IMG-345922
 

ใช้: คีมตัวถ่าง

ใช้: 1161427, จาระบีที่ใช้กับอุณหภูมิต่ำ

68
IMG-345923
 
69
IMG-273585
 
70
IMG-340532
 

ถอดนอต

71
IMG-340579
 
72
IMG-345924
 
73
IMG-345926
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟวางอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากความร้อนหรือการสึกหรอมากเกินควร


หมายเหตุ!
อย่าเพิ่งขันแคลมป์จนแน่น

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

74
IMG-345927
 
75
IMG-307911
 

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

76
IMG-345928
 

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

77
IMG-345929
 
78
IMG-340782
 
79
IMG-345930
 

ข้อควรระวัง!
ไขแคลมป์ให้แน่นตามความเหมาะสม

80
IMG-347781
 
81
IMG-347786
 
82
IMG-375872
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง


หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน

83
IMG-375871
 

ใช้: เครื่องเจาะแบบมุม


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9997482, เครื่องมือตัด

84
IMG-375843
 

ใช้: เครื่องเจาะแบบมุม


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9997482, เครื่องมือตัด

85
IMG-375883
 
86
IMG-347781
 
87
IMG-347786
 
88
IMG-374396
 
89
IMG-374391
 
90
IMG-375891
 

ต่อขั้วต่อ

91
IMG-375895
 
92
IMG-345932
 

ข้อควรระวัง!
ไขแคลมป์ให้แน่นตามความเหมาะสม

สอดสายเคเบิลเข้าไปในห้องผู้โดยสาร ปรับความยาวสายเคเบิลที่ยื่นออกไปในห้องเครื่องยนต์ แล้วยึดแหวนยาง

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

93
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลการให้บริการใน VIDA

สั่งซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ใน: 31285245