คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2014
XC60 (-17) 2014 TF-80SC, XC60 (-17) 2014 TG-81SC, XC60 (-17) 2014 MPS6, XC60 (-17) 2014 TF-80SC AWD

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313902501.031373747, 31399101
พวงมาลัย, หนัง, มีการทำความร้อนและเป็นแบบแพดเดิล
 
อุปกรณ์
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239667

IMG-378454


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

ข้อมูลอื่น ๆ

2
 

คำแนะนำการติดตั้งเหล่านี้แสดงให้เห็นการติดตั้งในรถพวงมาลัยซ้าย

เมื่อติดตั้งบนรถพวงมาลัยขวา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกับด้านตรงข้ามและ/หรือด้านที่มีกระจก

ในกรณีที่ขั้นตอนปฏิบัติมีความแตกต่างกัน รุ่นพวงมาลัยขวาจะมีข้อความและภาพประกอบแสดงให้เห็นเสมอ

 

สัญลักษณ์สี

3
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 

การถอด

4
IMG-332180
 

คำเตือน!
ระบบควบคุมความปลอดภัยเสริม (SRS) ยังคงใช้งานได้อีกระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ปลดการเชื่อมต่อกับไฟเลี้ยงแล้ว ให้รอเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาทีก่อนปลดหรือถอดส่วนประกอบใด ๆ ของ SRS ออก

 1. เปิดสวิตช์กุญแจ

 2. ถอดสายไฟขั้วลบของแบตเตอรี่ออก

 

รถพวงมาลัยซ้าย

5
IMG-378397
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

6
IMG-378605
 
7
IMG-378398
 
8
IMG-378400
 

ใส่สกรู

มองหาขั้วต่อที่เดินสายไว้แล้วล่วงหน้า

ต่อขั้วต่อ

 

รถพวงมาลัยขวา

9
IMG-378402
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

10
IMG-378626
 
11
IMG-378403
 
12
IMG-378404
 

ใส่สกรู

มองหาขั้วต่อที่เดินสายไว้แล้วล่วงหน้า

ต่อขั้วต่อ

 

สำหรับรถทุกคัน

13
IMG-345551
 
14
IMG-345553
 
15
IMG-344722
 

ถอดแผง

16
IMG-345554
 

ถอดแผง

17
IMG-345555
 
18
IMG-337683
 
19
IMG-344725
 
20
IMG-344726
 
21
IMG-344727
 
22
IMG-345556
 
23
IMG-349359
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

24
IMG-345558
 

ถอดออกที่ด้านตรงข้ามโดยทำขั้นตอนนั้นซ้ำอีกครั้ง

หมุนพวงมาลัยไปยังตำแหน่งกลาง

25
IMG-344730
 

ปลดสลักของขั้วต่อ

ปลดขั้วต่อ

26
IMG-344731
 
27
 

คำเตือน!
ในระหว่างการปฏิบัติงาน ให้วางโมดูลถุงลุมนิรภัยในบริเวณจัดเก็บที่ปลอดภัย โดยหันด้านหน้าขึ้น

28
IMG-345559
 

หมายเหตุ!
ต้องใช้แรงที่มากพอสมควรสำหรับการทำงานนี้

ปลดแผง

29
IMG-345560
 

หมายเหตุ!
ต้องใช้แรงที่มากพอสมควรสำหรับการทำงานนี้

ถอดแผง

30
IMG-373323
 

หมายเหตุ!
ต้องใช้แรงที่มากพอสมควรสำหรับการทำงานนี้

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

31
IMG-373322
 

ปลดขั้วต่อ

32
IMG-344121
 

ปลดขั้วต่อ

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

33
IMG-373344
 
34
IMG-373345
 
35
IMG-373339
 

ถอดสกรู

36
IMG-373341
 

ใส่สกรูกลับเข้าที่

ใช้มือเท่านั้น

37
IMG-373348
 

ถอดชิ้นส่วนออกด้วยความระมัดระวัง

38
IMG-344511
 

ถอดคลิบมัดสายเคเบิล

39
IMG-373349
 
40
IMG-378827
 

ถอดสกรู

41
IMG-378828
 
42
IMG-378829
 

ถอดสกรู

ปลดขั้วต่อ

43
IMG-378830
 

ถอดสกรู

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

44
IMG-378831
 
45
IMG-378855
 

ถอดสกรู

46
IMG-378832
 

ปลดที่ล็อก

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

47
IMG-378854
 
48
IMG-378855
 
49
IMG-378856
 
50
IMG-378878
 
51
IMG-378852
 

ต่อขั้วต่อ

52
IMG-378853
 

ใส่สกรู

 

การติดตั้ง

53
IMG-377070
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

54
IMG-373366
 
55
IMG-373383
 

ใส่สกรู

56
IMG-373392
 

ถอดสกรู

57
IMG-373394
 

ใส่สกรู

58
IMG-373623
 


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: พวงมาลัย ถึง แกนพวงมาลัย (สกรูตัวกลาง) , 48 Nm

59
IMG-378459
 
60
IMG-378449
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

61
IMG-378450
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

62
IMG-344510
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

63
IMG-373385
 
64
IMG-373389
 

ต่อขั้วต่อ

ติดตั้งคลิป

65
IMG-373390
 

ติดตั้งสายไฟ

66
IMG-373388
 

ติดตั้งแผง

67
IMG-344748
 

ต่อขั้วต่อ

 

การติดตั้ง

68
IMG-349387
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีมัดสายไฟส่วนใดติดค้างอยู่

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

 

การถอด

69
IMG-292804
 

ถอดแผง

70
IMG-292806
 

ดันพรมไปด้านหนึ่ง

71
IMG-292823
 

ปลดตะขอเกี่ยวคลิบมัดสายเคเบิล

ปลดขั้วต่อ

72
IMG-292826
 

ถอดแผง

73
IMG-292827
 

ปลดขั้วต่อ ถ้าเกี่ยวข้อง

74
IMG-346236
 
75
IMG-340984
 

ปลดขั้วต่อ

76
IMG-340985
 

ถอดสกรู

77
IMG-355818
 

ถอดสกรู

 

รถที่มีเกียร์อัตโนมัติ

78
IMG-293006
 
79
IMG-293007
 

ยกเลิกระบบชิฟต์ล็อก

80
IMG-340981
 
81
IMG-340604
 
82
IMG-340605
 
83
IMG-340607
 
84
IMG-381763
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

เลือกตำแหน่งแรกที่ว่างและอยู่ใกล้กับคนขับมากที่สุด

85
IMG-382076
 

หากไม่มีสวิตช์ตำแหน่งใดว่าง ต้องปลดสวิตช์ที่ทำหน้าที่อยู่แล้วออกตามลำดับความสำคัญที่แสดงไว้ในภาพประกอบ

86
IMG-380450
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

87
IMG-382543
 
 

สำหรับรถทุกคัน

88
IMG-336901
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

ต่อสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่กลับเข้าที่

89
IMG-336904
 

คำเตือน!
ในการเปิดสวิตช์กุญแจติดเครื่องเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปลดแบตเตอรี่ออกและเชื่อมต่อกลับเข้าไป ให้ยืนนอกรถยนต์แล้วเอื้อมมือเข้าไปในรถยนต์ โดยพยายามอยู่ห่างจากบริเวณถุงลมนิรภัย

90
IMG-275777
 
91
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลการให้บริการใน VIDA

สั่งซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ใน: 31275377

92
IMG-275777
 
93
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลการให้บริการใน VIDA

สั่งซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ใน: 31373842