คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2018
S60 (11-18) 2018

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
314082381.031399129, 31399128
ดิฟฟิวเซอร์, R-design
IMG-377886
 
อุปกรณ์
IMG-345497

IMG-377953


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-363036
 
 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

3
IMG-245980
 

ปิดสวิตช์กุญแจ

 

การถอด

4
IMG-377892
 

ถอดสกรู

 

รถที่มีระบบช่วยการจอดรถ

5
IMG-347701
 

ปลดขั้วต่อ

ใช้กับทั้งสองด้าน

6
IMG-347702
 

ใช้กับทั้งสองด้าน

 

สำหรับรถทุกคัน

7
IMG-343213
 
8
IMG-337277
 
9
IMG-337278
 
10
IMG-337279
 

ขอให้เพื่อนร่วมงานมาช่วยทำขั้นตอนนี้

 

รถที่มีระบบช่วยการจอดรถ

11
IMG-337311
 

ปลดขั้วต่อ ถ้าเกี่ยวข้อง

12
IMG-347703
 
 

สำหรับรถทุกคัน

13
IMG-340226
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

14
IMG-377955
 
 

รถที่มีระบบช่วยการจอดรถ

15
IMG-377956
 
16
IMG-377957
 
17
IMG-377958
 

ต่อขั้วต่อ

 

การติดตั้ง

18
IMG-337324
 

วางฝาครอบกันชนในตำแหน่งเพื่อการติดตั้ง

ต่อขั้วต่อ

 

สำหรับรถทุกคัน

19
IMG-338572
 
20
IMG-347831
 
21
IMG-337278
 
22
IMG-337277
 
23
IMG-381538
 

ใส่สกรู