2018 R.H.D

คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 Cross Country 2018
V60 Cross Country (-18) 2018

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
314086651.039825247, 39829613, 39834476, 39825250, 39841562, 39825249, 39825248, 39825237, 39825238, 39825233
ระบบมัลติมีเดีย, RSE, สองจอภาพ, ที่มีเครื่องเล่นสองชุด
วัสดุ

ชื่อ

หมายเลขชิ้นส่วน

ที่รัดสายไฟ, 750 มม.

988734

เทปไฟฟ้า


อุปกรณ์
IMG-345497
IMG-239664

IMG-382160

IMG-382285


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 

การถอด

3
IMG-332194
 

บิดกุญแจติดเครื่องไปที่ตำแหน่ง I

4
IMG-292804
 

ถอดแผง

5
IMG-292806
 

ดันพรมไปด้านหนึ่ง

6
IMG-292823
 
 1. ปลดตะขอเกี่ยวคลิบมัดสายเคเบิล

 2. ปลดขั้วต่อ

7
IMG-292826
 

ถอดแผง

 

รถที่มีระบบ 4C

8
IMG-292827
 

ปลดขั้วต่อ

 

สำหรับรถทุกคัน

9
IMG-346236
 

ถอดแผง

10
IMG-340984
 

ปลดขั้วต่อ

11
IMG-340985
 

ถอดสกรู

12
IMG-355818
 

ถอดสกรู

 

รถที่มีเกียร์อัตโนมัติ

13
IMG-293006
 
14
IMG-293007
 

ยกเลิกระบบชิฟต์ล็อก

 

สำหรับรถทุกคัน

15
IMG-340981
 

ถอดแผง

 

รถที่มีเกียร์ธรรมดา

16
IMG-345292
 
 

สำหรับรถทุกคัน

17
IMG-293021
 
18
IMG-293022
 
19
IMG-293023
 

ถอดสกรู

20
IMG-377998
 

ถอดสกรู

21
IMG-372558
 

ปรับให้อยู่ในตำแหน่งต่ำสุด

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

22
IMG-372559
 

ปรับเบาะนั่งไปยังตำแหน่งกลางเพื่อให้สามารถถอดสลักเกลียวยึดเบาะนั่งออกได้

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

23
IMG-332179
 
 1. บิดกุญแจติดเครื่องไปที่ตำแหน่ง 0

 2. ถอดสายไฟขั้วลบของแบตเตอรี่ออก

24
IMG-329148
 
25
IMG-340979
 
26
IMG-340980
 

ถอดสกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: ,

27
IMG-303005
 
28
IMG-303006
 

ถอดสกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: ,

 

วิธีที่ 1

29
IMG-380657
 
 

วิธีที่ 2

30
IMG-380655
 
31
IMG-380656
 
 

สำหรับรถทุกคัน

32
IMG-329151
 
33
IMG-373198
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

34
IMG-329209
 

ถอดสกรู

ปลดขั้วต่อ

35
IMG-382639
 

ปลดขั้วต่อ ถ้าเกี่ยวข้อง

36
IMG-329153
 

ข้อควรระวัง!
ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบนี้

37
IMG-377070
 

ถอดออกที่ด้านตรงข้ามโดยทำขั้นตอนนั้นซ้ำอีกครั้ง

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

38
IMG-382637
 

ใช้: 988734, ที่รัดสายไฟ, 750 มม.

39
IMG-382638
 

ใช้: 988734, ที่รัดสายไฟ, 750 มม.

40
IMG-372824
 

ใช้: , เทปไฟฟ้า

41
IMG-373154
 

สอดที่รัดสายไฟจากที่ยึดด้านในของหมอนพิงศีรษะ

สอดที่รัดสายไฟภายในเบาะพิงหลัง โดยให้อยู่ระหว่างโฟมชั้นบางของวัสดุหุ้มเบาะกับวัสดุป้องกันการกระแทก

42
IMG-380827
 

วางส่วนประกอบตรงตำแหน่งที่ระบุไว้ในภาพกราฟิก

43
IMG-379508
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

44
IMG-379510
 
45
IMG-379514
 

ใช้: , เทปไฟฟ้า

46
IMG-379516
 

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

ถอดเทป

47
IMG-380828
 

วางส่วนประกอบตรงตำแหน่งที่ระบุไว้ในภาพกราฟิก

ต้องวางตำแหน่งสายไฟให้อยู่ด้านหน้าท่อของหมอนพิงศีรษะ

48
IMG-380829
 

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

49
IMG-380830
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบว่าส่วนประกอบปิดล็อกอยู่ในตำแหน่งล่างสุด

50
IMG-262956
 

ภาพประกอบแสดงเบาะนั่งที่ไม่มีวัสดุหุ้ม

ใช้นิ้วมือของคุณดันมัดสายไฟใต้แผ่นนวมป้องกัน ภายหลังการติดตั้ง มัดสายไฟต้องไม่ปรากฏอยู่ใต้วัสดุหุ้ม

 1. การบุนวม

 2. แผ่นนวมป้องกัน

51
IMG-373320
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีมัดสายไฟส่วนใดติดค้างอยู่

ภาพประกอบแสดงเบาะนั่งที่ไม่มีวัสดุหุ้ม

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

ติดตั้งสายไฟ

52
IMG-373201
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

53
IMG-373200
 

หมายเหตุ!
ภาพกราฟิกแสดงให้เห็นด้านหลังของส่วนประกอบก่อนการถอด

54
IMG-373202
 

ถอดสกรู

55
IMG-373206
 
56
IMG-380695
 

หมายเหตุ!
ต้องยึดสายเคเบิลส่วนที่ยาวเกินไป โดยใช้ที่รัดสายเคเบิล

ติดตั้งสายไฟ

57
IMG-377070
 

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมบนด้านตรงข้ามโดยทำขั้นตอนนั้นซ้ำอีกครั้ง

 

การถอด

58
IMG-293024
 
 

รถยนต์ที่มีช่องเสียบชุดหูฟัง

59
IMG-293025
 
60
IMG-293026
 

ปลดขั้วต่อ

 

สำหรับรถทุกคัน

61
IMG-293021
 
62
IMG-329163
 
63
IMG-293028
 
64
IMG-293029
 
65
IMG-329164
 

ถอดสกรู

66
IMG-344819
 

ปลดขั้วต่อ

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

67
IMG-344825
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

ต่อขั้วต่อ

68
IMG-344827
 

ต่อขั้วต่อ

69
IMG-344828
 

ติดตั้งชิ้นส่วนด้วยเทปบิวทิล

70
IMG-329435
 

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

71
IMG-329164
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีมัดสายไฟส่วนใดติดค้างอยู่

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่

72
IMG-345746
 

ถอดแผง

73
IMG-374497
 
74
IMG-374495
 

มองหาขั้วต่อ

ปลดขั้วต่อ

75
IMG-379240
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

ต่อขั้วต่อ

76
IMG-362040
 

ต่อขั้วต่อ

77
IMG-382650
 
78
IMG-379247
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

79
IMG-379250
 

ต่อขั้วต่อ

80
IMG-379345
 

ติดตั้งสายไฟ

81
IMG-379274
 
82
IMG-379278
 

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

83
IMG-379291
 

ต่อขั้วต่อ

84
IMG-379293
 
85
IMG-379365
 

ดันพรมไปด้านหนึ่ง

86
IMG-379367
 
87
IMG-379368
 

ม้วนพรมปูพื้นกลับหลัง

88
IMG-379369
 
89
IMG-379485
 
 

การติดตั้ง

90
IMG-329473
 

ข้อควรระวัง!
ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบนี้

ติดตั้งเบาะที่นั่งตอนหน้ากลับเข้าที่เดิม

91
IMG-382653
 
92
IMG-372884
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

93
IMG-380703
 

เชื่อมต่อมัดสายเคเบิล

94
IMG-380704
 
95
IMG-329270
 

ต่อขั้วต่อ

ขันสกรูให้แน่น

96
IMG-382654
 

ต่อขั้วต่อ

97
 

ติดตั้งบนด้านตรงข้ามโดยทำขั้นตอนนั้นซ้ำอีกครั้ง

98
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

99
IMG-336901
 

ต่อสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่กลับเข้าที่

100
IMG-336904
 

คำเตือน!
ในการเปิดสวิตช์กุญแจติดเครื่องเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปลดแบตเตอรี่ออกและเชื่อมต่อกลับเข้าไป ให้ยืนนอกรถยนต์แล้วเอื้อมมือเข้าไปในรถยนต์ โดยพยายามอยู่ห่างจากบริเวณถุงลมนิรภัย

บิดกุญแจติดเครื่องไปที่ตำแหน่ง II

101
IMG-382943
 

ตั้งเวลาของนาฬิกา

102
 

วางคู่มือสำหรับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในรถ

103
IMG-382312
 
104
IMG-382311
 
105
IMG-275777
 

ปรับเครื่องเล่นดีวีดีให้เข้ากับรถยนต์ตามที่ระบุไว้ใน : ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์/การออกแบบและการทำงาน/3 ระบบไฟฟ้า/39 สื่อบันทึก - การสื่อสารและความบันเทิง/393 อุปกรณ์สำหรับความบันเทิง/ระบบสำหรับความบันเทิงที่เบาะนั่งด้านหลัง/การออกแบบ