คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2018
S60 (11-18) 2018

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313164371.031402730, 31352951
กระจกมองหลังด้านใน
IMG-338611
 
อุปกรณ์
IMG-242205
IMG-345497

IMG-338612


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 

การถอด

3
IMG-332193
 
4
IMG-374827
 

ถอดแผง

5
IMG-374829
 

ถอดแผง

6
IMG-374831
 

ถอดแผง

7
IMG-338615
 

ปลดขั้วต่อ ถ้าเกี่ยวข้อง

8
IMG-338616
 
9
IMG-304689
 
10
IMG-304690
 
11
IMG-304691
 
12
IMG-338621
 

ปลดขั้วต่อ

13
IMG-341741
 

ถอดสกรู

14
IMG-304693
 
15
IMG-304694
 

มองหาขั้วต่อที่มีอยู่แล้วในมัดสายเคเบิลของรถยนต์

16
IMG-341741
 

ใส่สกรูกลับเข้าที่

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

17
IMG-338617
 
18
IMG-338619
 
19
IMG-338620
 

ต่อขั้วต่อ

20
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

21
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลการให้บริการใน VIDA

สั่งซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ใน: 31278413

 

การปรับเทียบ

22
 

VIDA มีข้อมูลให้ใช้ได้ภายใต้หัวข้อ:

23
 

การซ่อมแซม/การทำความสะอาด, ตรวจสอบและปรับตั้ง/8 ตัวถังและภายใน/88 อุปกรณ์ภายใน/882 อุปกรณ์ภายใน/อุปกรณ์ภายใน/การปรับเทียบมาตรฐานให้เข็มทิศ