คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 2016
V60 (-18) 2016 D97PHEV, V60 (-18) 2016 D87PHEV

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313991121.032270876, 32270877
วิทยุดิจิตอล, DAB (ไฮบริดปลั๊กอิน)
 

เครื่องมือพิเศษ

 

999 5919 เครื่องมือดึง (ซีลพีเนียน เพลาลูกเบี้ยว/ข้อเหวี่ยง)B200-6304

หมายเลขเครื่องมือ:999 5919

รายละเอียดของเครื่องมือ:เครื่องมือดึง (ซีลพีเนียน เพลาลูกเบี้ยว/ข้อเหวี่ยง)B200-6304

กระดานแขวนเครื่องมือ:46


อุปกรณ์
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239667

IMG-373976


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

2
IMG-373194
 

คำเตือน!
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อทำงานใกล้ระบบไฟฟ้าแรงสูง

รถยนต์คันนี้ติดตั้งระบบไฟฟ้าประเภทที่เป็นไฟฟ้าแรงสูง

ส่วนประกอบในระบบไฟฟ้าแรงสูงทำงานใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย

ส่วนประกอบเหล่านี้เชื่อมต่อกับสายไฟสีส้ม

 

สัญลักษณ์สี

3
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

4
IMG-332193
 

บิดกุญแจติดเครื่องไปที่ตำแหน่ง 0

 

การถอด

5
IMG-343672
 
6
IMG-343673
 
7
IMG-372430
 
8
IMG-372058
 
9
IMG-372060
 

ถอดคลิปออก

ถอดสกรู

10
IMG-372428
 
11
IMG-343676
 

ถอดแผง

12
IMG-343677
 

ถอดสกรู

13
IMG-343678
 

ถอดแผง

14
IMG-343420
 

ถอดแผง

15
IMG-343679
 

ถอดแผง

16
IMG-343680
 

ถอดสกรู

17
IMG-372498
 
18
IMG-372446
 

ถอดแผง


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9995919, เครื่องมือดึง (ซีลพีเนียน เพลาลูกเบี้ยว/ข้อเหวี่ยง)B200-6304


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M6 , 10 Nm

19
IMG-372447
 

ถอดแผง

20
IMG-374603
 
21
IMG-374604
 
22
IMG-374602
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

 

รถยนต์ที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์

23
IMG-374639
 
 1. ถอดสกรู

 2. ถอดสกรู

24
IMG-375734
 
25
IMG-375749
 
26
IMG-375750
 
27
IMG-375750
 
28
 

หาทึ่ตั้งของขั้วต่อที่เดินสายไว้ล่วงหน้า

29
IMG-375772
 

เชื่อมต่อสายเคเบิลที่ได้เดินสายไว้ล่วงหน้า

30
IMG-375773
 
31
IMG-375774
 


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M6 , 10 Nm

 

รถยนต์ที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์

32
IMG-375786
 

หาทึ่ตั้งของขั้วต่อที่เดินสายไว้ล่วงหน้า

33
IMG-375785
 
34
IMG-375790
 

ต่อขั้วต่อ

35
IMG-375792
 
36
IMG-375793
 


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M6 , 10 Nm

 

การติดตั้ง

37
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

38
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับระบบการทำงานของอุปกรณ์เสริม ตามข้อมูลการบริการใน VIDA ดูหมายเลขชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ใน VIDA หรือแคตตาล็อกอุปกรณ์เสริม