คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 2016
V60 (-18) 2016

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
307564291.232270870, 32270871
วิทยุดิจิตอล, DAB
IMG-394921
 
อุปกรณ์
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239664

IMG-394782


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

3
IMG-332193
 

บิดกุญแจติดเครื่องไปที่ตำแหน่ง 0

 

การถอด

4
IMG-391570
 
5
IMG-342318
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

6
IMG-394788
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

7
IMG-394790
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

ใส่สกรู

8
IMG-342320
 
9
IMG-342321
 

ขันแน่นน็อต

10
IMG-394806
 

ติดตั้งส่วนประกอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริม

ยึดมัดสายไฟไว้โดยใช้คลิปที่มีอยู่

11
IMG-395171
 

หาทึ่ตั้งของขั้วต่อที่เดินสายไว้ล่วงหน้า

ต่อขั้วต่อ

12
IMG-342326
 
13
IMG-394910
 
14
IMG-242268
 

หมายเหตุ!
ก่อนอื่น ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับเตรียมการติดตั้งตามแค็ตตาล็อกอุปกรณ์เสริม จากนั้นให้ทำการดาวน์โหลด/รีโหลดซอฟต์แวร์สำหรับฟังก์ชั่นอุปกรณ์เสริม


หมายเหตุ!
เมื่อทำการติดตั้ง DAB หรือ DAB+ ภายหลังการขาย จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม DAB


หมายเหตุ!
เมื่ออัปเกรดจาก DAB ไปเป็น DAB+ จะต้องรีโหลด DAB

ทำการดาวน์โหลดหรือรีโหลดซอฟต์แวร์ของการทำงานเสริมโดยปฏิบัติตามข้อมูลการให้บริการของ VIDA