2009 R.H.D

คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2009
XC70 (08-) 2009

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313596151.431359616
หูลากรถพ่วงแบบถอดได้
เครื่องมือพิเศษ

 

999 7338 ก้านต่อ

หมายเลขเครื่องมือ:999 7338

รายละเอียดของเครื่องมือ:ก้านต่อ

กระดานแขวนเครื่องมือ:80


วัสดุ

ชื่อ

หมายเลขชิ้นส่วน

สารป้องกันสนิม ชนิดความหนืดต่ำ


อุปกรณ์
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239660
IMG-240693
IMG-256903
IMG-282923
IMG-282924

IMG-378172

IMG-378039


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

สัญลักษณ์สี

2
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 

การถอด

3
IMG-259752
 
4
IMG-259753
 

ถอดนอต

5
IMG-259755
 

ถอดสกรู

6
IMG-259754
 

ถอดสกรู

7
IMG-379389
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

8
IMG-379404
 

ข้อควรระวัง!
ดันเรือนหุ้มกันชนลงเมื่อถอดออก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไฟท้าย


หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

9
IMG-379386
 

หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน

ปลดสลักของขั้วต่อ

ปลดขั้วต่อ

10
IMG-379405
 

ข้อควรระวัง!
วางฝาครอบกันชนลงบนพื้นผิวที่เหมาะสม


หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน

11
IMG-261414
 
12
IMG-259759
 

ถอดสกรู

13
IMG-259760
 
14
IMG-259761
 

ถอดสกรู

ใช้กับทั้งสองด้าน

15
IMG-377019
 

ถอดแผง

16
IMG-377020
 

ข้อควรระวัง!
ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มัดสายไฟได้รับความเสียหาย

ถอดสกรู

17
IMG-259763
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

 

รถที่ไม่มีล้ออะไหล่

18
IMG-260410
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ทำให้สายไฟ ท่อยาง หรือส่วนประกอบอื่นๆ เกิดการชำรุดเสียหาย

วัดระยะและทำเครื่องหมายตามที่แสดงในภาพประกอบ

ลบคมขอบรู

19
IMG-378041
 

ใส่สกรู

ใส่น็อต

20
IMG-378042
 
 

การถอด

 

รถที่มีท่อไอเสียแบบท่อคู่และ AWD

21
IMG-378179
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

22
IMG-378176
 
23
IMG-260846
 
 

รถที่มีท่อไอเสียแบบท่อคู่และ 2WD

24
IMG-378201
 
25
IMG-378200
 
 

สำหรับรถทุกคัน

26
IMG-259825
 

ถอดสกรู

27
IMG-378203
 

หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน

28
IMG-260849
 

ถอดคลิปออก

29
IMG-378129
 
30
IMG-364281
 

วัดระยะและทำเครื่องหมายตามที่แสดงในภาพประกอบ

ถอดเทป

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

31
IMG-260852
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดดีและไม่มีสิ่งแปลกปลอม

ทำความสะอาดพื้นผิว

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

32
IMG-378204
 
33
IMG-378464
 

หมายเหตุ!
สังเกตตำแหน่งไว้

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

34
IMG-378465
 

หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน


หมายเหตุ!
ในขั้นตอนนี้ ขอให้ขันสกรูจนแน่นโดยใช้เพียงนิ้วมือเท่านั้น

ใส่สกรู

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

35
IMG-378466
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

36
IMG-378467
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

 

การติดตั้ง

37
IMG-378136
 
38
IMG-261083
 

ติดตั้งคลิป

39
IMG-378220
 
40
IMG-282946
 

วัดระยะและทำเครื่องหมายตามที่แสดงในภาพประกอบ

41
IMG-378212
 

หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน

42
IMG-282963
 

ใส่สกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M10 , 50 Nm

 

รถที่มีท่อไอเสียแบบท่อคู่และ AWD

43
IMG-260865
 
 

สำหรับรถทุกคัน

44
IMG-378218
 

คำเตือน!
ดูให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่ว


หมายเหตุ!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคลมป์ไอเสียไม่สามารถแตะกับชิ้นส่วนที่อยู่รอบข้างในระหว่างการทำงาน

 

รถที่มีท่อไอเสียแบบท่อเดียวและ AWD

 

การถอด

45
IMG-259824
 
46
IMG-259827
 

ถอดสกรู

47
IMG-260867
 

ถอดคลิปออก

48
IMG-260868
 

หมายเหตุ!
ใช้ซีล สกรู และนอตที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเสมอ

ถอดนอต

49
IMG-260869
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจให้แน่ใจว่า ท่ออ่อนของระบบไอเสียไม่ถูกดันให้งอหรือบิดเบี้ยว

50
IMG-260870
 
51
IMG-260871
 
52
IMG-364281
 

วัดระยะและทำเครื่องหมายตามที่แสดงในภาพประกอบ

ถอดเทป

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

53
IMG-260852
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดดีและไม่มีสิ่งแปลกปลอม

ทำความสะอาดพื้นผิว

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

54
IMG-378204
 
55
IMG-378464
 

หมายเหตุ!
สังเกตตำแหน่งไว้

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

56
IMG-378465
 

หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน


หมายเหตุ!
ในขั้นตอนนี้ ขอให้ขันสกรูจนแน่นโดยใช้เพียงนิ้วมือเท่านั้น

ใส่สกรู

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

57
IMG-378466
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

58
IMG-378468
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9997338, ก้านต่อ

 

การติดตั้ง

59
IMG-260923
 
60
IMG-260867
 

ติดตั้งคลิป

61
IMG-378222
 

หมายเหตุ!
ใช้ซีล สกรู และนอตที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเสมอ

ติดตั้งน็อต

62
IMG-259871
 

ใส่สกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M10 , 50 Nm

63
IMG-259873
 
 

รถที่มีท่อไอเสียแบบท่อเดียวและ 2WD

 

การถอด

64
IMG-259823
 
65
IMG-259827
 

ถอดสกรู

 

รถที่มีเครื่องดีเซล 4 สูบ

66
IMG-259836
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจให้แน่ใจว่า ท่ออ่อนของระบบไอเสียไม่ถูกดันให้งอหรือบิดเบี้ยว


หมายเหตุ!
ใช้ซีล สกรู และนอตที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเสมอ

ถอดนอต

 

รถที่มีเครื่องเบนซิน 4 สูบ

67
IMG-259837
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจให้แน่ใจว่า ท่ออ่อนของระบบไอเสียไม่ถูกดันให้งอหรือบิดเบี้ยว


หมายเหตุ!
ใช้ซีล สกรู และนอตที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเสมอ

ถอดนอต

 

รถที่มีเครื่องดีเซล 5 สูบ

68
IMG-259838
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจให้แน่ใจว่า ท่ออ่อนของระบบไอเสียไม่ถูกดันให้งอหรือบิดเบี้ยว

ถอดนอต

ใช้ซีล สกรู และนอตที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเสมอ

69
IMG-259829
 

ถอดคลิปออก

70
IMG-260925
 
71
IMG-364281
 

วัดระยะและทำเครื่องหมายตามที่แสดงในภาพประกอบ

ถอดเทป

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

72
IMG-260852
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดดีและไม่มีสิ่งแปลกปลอม

ทำความสะอาดพื้นผิว

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

73
IMG-378204
 
74
IMG-378464
 

หมายเหตุ!
สังเกตตำแหน่งไว้

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

75
IMG-378465
 

หมายเหตุ!
ขั้นตอนนี้ควรใช้สองคน


หมายเหตุ!
ในขั้นตอนนี้ ขอให้ขันสกรูจนแน่นโดยใช้เพียงนิ้วมือเท่านั้น

ใส่สกรู

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

76
IMG-378466
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

77
IMG-378468
 

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9997338, ก้านต่อ

 

การติดตั้ง

78
IMG-260929
 
79
IMG-259865
 

ติดตั้งคลิป

 

รถที่มีเครื่องดีเซล 4 สูบ

80
IMG-378224
 

หมายเหตุ!
ใช้ซีล สกรู และนอตที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเสมอ

ติดตั้งน็อต

 

รถที่มีเครื่องเบนซิน 4 สูบ

81
IMG-378225
 

หมายเหตุ!
ใช้ซีล สกรู และนอตที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเสมอ

ติดตั้งน็อต

 

รถที่มีเครื่องดีเซล 5 สูบ

82
IMG-378222
 

หมายเหตุ!
ใช้ซีล สกรู และนอตที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเสมอ

ติดตั้งน็อต

83
IMG-259871
 

ใส่สกรู


ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: M10 , 50 Nm

84
IMG-259874
 
 

สำหรับรถทุกคัน

85
IMG-259875
 

ใช้: , สารป้องกันสนิม ชนิดความหนืดต่ำ

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

86
IMG-259876
 

ใส่สกรู

ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

87
IMG-282983
 

ข้อควรระวัง!
ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มัดสายไฟได้รับความเสียหาย

ใส่สกรู

88
IMG-364322
 

ติดตั้งแผง

89
IMG-260746
 

ติดตั้งแผง

90
IMG-259881
 

ใส่สกรูกลับเข้าที่

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

91
IMG-378262
 

ถอดสกรู

92
IMG-377452
 
93
IMG-378488
 
94
IMG-378238
 

หาที่ตั้งของเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

95
IMG-378239
 
96
IMG-378241
 

ลบคมของขอบ

97
IMG-378524
 

หาที่ตั้งของเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

98
IMG-378523
 

ติดเทปลงบนอีกด้านหนึ่ง ตรงข้ามกับเส้นเครื่องหมาย

99
IMG-378522
 
100
IMG-378525
 

ลบคมของขอบ

101
IMG-377070
 

ติดตั้งขั้วต่อและมัดสายไฟของชุดลากจูงตามคำแนะนำในการติดตั้ง : ชุดลากจูง สายไฟ และชุดควบคุม

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

 

รถที่ไม่มีล้ออะไหล่

102
IMG-378068
 
103
IMG-226145
 
104
IMG-226147
 
 

รถที่มีล้ออะไหล่

105
IMG-378068
 
106
IMG-226148
 
107
IMG-226150
 
 

สำหรับรถทุกคัน

108
IMG-260445
 

ติดป้ายที่ให้มาในชุดเข้าที่ด้านล่างของพรมปูห้องเก็บสัมภาระตามที่แสดงในภาพประกอบ

ติดฉลากทั้งสี่มุมโดยใช้ที่เย็บกระดาษ

109
IMG-261415
 
110
IMG-226909
 
111
IMG-227105
 
 

การถอด

112
IMG-260447