2014 R.H.D

คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2014
V70 (08-) 2014 R.H.D

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313595351.031339994
กล้องช่วยจอดรถด้านหน้าแบบมุมกว้าง
IMG-373506
เครื่องมือพิเศษ

 

951 2932 สปริงปรับความตึง

หมายเลขเครื่องมือ:951 2932

รายละเอียดของเครื่องมือ:สปริงปรับความตึง

กระดานแขวนเครื่องมือ:80


วัสดุ

ชื่อ

หมายเลขชิ้นส่วน

จาระบีที่ใช้กับอุณหภูมิต่ำ

1161427


อุปกรณ์
IMG-242205
IMG-345497
IMG-300203
IMG-327738
IMG-239667
IMG-244945
IMG-240693

IMG-353085


 
 

ข้อมูล

1
 

 • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

 • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

 • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

เงื่อนไข

2
IMG-332179
 

บิดกุญแจติดเครื่องไปที่ตำแหน่ง 0

ถอดสายไฟขั้วลบของแบตเตอรี่ออก

 

สัญลักษณ์สี

3
IMG-363036
 

หมายเหตุ!
แผนภูมิสีนี้จะแสดง (ในฉบับพิมพ์สีและฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ความสำคัญของสีต่างๆ ที่ใช้ในรูปแสดงขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ

 1. ใช้สำหรับส่วนประกอบที่เน้นไว้ ส่วนประกอบที่ท่านจะต้องทำงานด้วย

 2. ใช้เป็นสีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงหรือแยกให้เห็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

 3. ใช้สำหรับวัสดุเสริมต่อที่จะถอดออก/ติดตั้ง อาจเป็นสกรู คลิป ขั้วต่อ ฯลฯ

 4. ใช้เมื่อส่วนประกอบไม่ได้ถูกถอดออกจากรถโดยสมบูรณ์แต่ห้อยไว้ที่ด้านข้างเท่านั้น

 5. ใช้สำหรับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือพิเศษ

 6. ใช้เป็นสีพื้นหลังสำหรับส่วนประกอบของรถยนต์

 

การถอด

4
IMG-376333
 

ถอดแผง

5
IMG-376334
 

ถอดแผง

6
IMG-376348
 

ถอดยางขอบประตู/กระจก

7
IMG-376350
 

ถอดแผง

8
IMG-376352
 
9
IMG-354320
 
10
IMG-349804
 

ถอดแผง

11
IMG-349806
 

ถอดสกรู

12
IMG-345282
 

ถอดสกรู

 

รถที่มีเกียร์ธรรมดา

13
IMG-345747
 

ปล่อยแหวนล็อกซึ่งอยู่ภายในยางครอบเกียร์

14
IMG-347222
 
 

รถที่มีเกียร์อัตโนมัติ

15
IMG-345283
 
16
IMG-345284
 

ยกเลิกระบบชิฟต์ล็อก

ผลักคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง D

 

สำหรับรถทุกคัน

17
IMG-341878
 

ถอดแผง

18
IMG-346036
 

ถอดแผง

19
IMG-340599
 
 1. ดันพรมไปด้านหนึ่ง

 2. ปลดตะขอเกี่ยวคลิบ

 3. ปลดขั้วต่อ

20
IMG-350000
 
21
IMG-349811
 

ถอดสกรู

22
IMG-347139
 

ถอดแผง

 

รถที่มีระบบ 4C

23
IMG-345317
 

ปลดขั้วต่อ

 

สำหรับรถทุกคัน

24
IMG-376353
 

ข้อควรระวัง!
ห้ามทำให้ที่เกี่ยวเสียหาย

ถอดแผง

25
IMG-340605
 

ถอดสกรู

26
IMG-345296
 

ปลดแผง

27
IMG-345763
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

28
IMG-345764
 
 

การถอด

29
IMG-349942
 

ถอดสกรู

30
IMG-349946
 
31
IMG-353492
 

ข้อควรระวัง!
ขั้วต่ออาจมีจำนวนแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับอุปกรณ์ของรถยนต์

ปลดขั้วต่อ

32
IMG-354616
 
33
IMG-354618
 
34
IMG-354649
 

ถอดแผง

35
IMG-370585
 

ถอดสกรู

36
IMG-370584
 
37
IMG-349901
 

ข้อควรระวัง!
ขั้วต่ออาจมีจำนวนแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับอุปกรณ์ของรถยนต์

ปลดขั้วต่อ

38
IMG-349903
 
39
IMG-353512
 
40
IMG-353511
 

ถอดสกรู

41
IMG-349993
 

ถอดแผง

42
IMG-350006
 

ถอดแผง

43
IMG-352301
 

ถอดสกรู

ใช้กับทั้งสองด้าน

44
IMG-352271
 

ถอดแผง

45
IMG-350026
 

ถอดสกรู

46
IMG-349999
 

ปลดแผง

47
IMG-349992
 

ปลดขั้วต่อ

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

48
IMG-350072
 
49
IMG-355161
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีมัดสายไฟส่วนใดติดค้างอยู่

ช่วยให้เดินสายได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยใช้ลูกบ็อกซ์หรืออุปกรณ์ทำนองเดียวกันเพื่อยกแท่นยึดที่พื้นรถขึ้นชั่วคราว

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

50
IMG-355174
 

ต่อขั้วต่อ

51
IMG-355175
 

ฉีกเทปโฟมส่วนเกินออก

52
IMG-355200
 

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

53
IMG-376366
 

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

ติดตั้งสายไฟ

54
IMG-376365
 
55
IMG-345863
 

ต่อขั้วต่อ

56
IMG-349904
 
 

การถอด

57
IMG-340541
 

ดันพรมไปด้านหนึ่ง

ตรวจหาตำแหน่งของแหวนยางภายใต้ฉนวนและกดออก

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

58
IMG-376368
 

หมายเหตุ!
อย่าเพิ่งขันแคลมป์จนแน่น

เดินสายให้มัดสายเคเบิลไปหามัดสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว

59
IMG-376369
 

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

 

การติดตั้ง

60
IMG-353491
 

ต่อขั้วต่อ

61
IMG-349948
 
62
IMG-349942
 

ใส่สกรู

 

การถอด

63
IMG-345877
 

ถอดสกรู

ถอดคลิปออก

64
IMG-345878
 
65
IMG-340542
 

หมายเหตุ!
ในตลาดบางแห่ง แหวนยางอาจหุ้มด้วยเกราะกันความร้อน

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

66
IMG-345881
 
67
IMG-353681
 

ข้อควรระวัง!
ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำงานกับส่วนประกอบนี้

ใช้: 1161427, จาระบีที่ใช้กับอุณหภูมิต่ำ

68
IMG-340954
 

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

69
IMG-340738
 


ใช้เครื่องมือพิเศษ: T9512932, สปริงปรับความตึง

ดึงสายไฟให้ผ่านตลอด

70
IMG-340535
 

หมายเหตุ!
อย่าเพิ่งขันแคลมป์จนแน่น

71
IMG-340747
 

หมายเหตุ!
อย่าเพิ่งขันแคลมป์จนแน่น

 

การถอด

72
IMG-373507
 
73
IMG-376394
 
 1. ปลดสลัก

 2. ถอดชิ้นส่วนออกด้วยความระมัดระวัง

74
IMG-353381
 

ปลดขั้วต่อ

75
IMG-373509
 
 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

76
IMG-376395
 
77
IMG-376423
 

ข้อควรระวัง!
ไขแคลมป์ให้แน่นตามความเหมาะสม

 

การถอด

78
IMG-373510
 

หมายเหตุ!
มุมมองการจัดทิศทาง

79
IMG-373511
 

หาที่ตั้งของเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

80
IMG-373512
 
81
IMG-347781
 
82
IMG-347786
 
83
IMG-373513
 
84
IMG-373514
 
85
IMG-373515
 

ต่อขั้วต่อ

86
 

ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกกลับเข้าที่ในลำดับย้อนหลัง

87
IMG-336901
 

ต่อสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่กลับเข้าที่

88
IMG-242268
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (โปรแกรมประยุกต์) สำหรับหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลการให้บริการใน VIDA

สั่งซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ใน: 31288598