คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 2018
V60 (-18) 2018

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
307567841.130756667
การป้องกันการชน
IMG-345661
 

วัสดุ

ชื่อ

หมายเลขชิ้นส่วน

ไอโซโพรพานอล

1161721


อุปกรณ์
IMG-244945
IMG-221380

IMG-345638


 
 

ข้อมูล

1
 

  • อ่านคำแนะนำให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้ง

  • ข้อความคำประกาศและคำเตือนมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักในระหว่างการติดตั้ง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่ระบุไว้ในคำแนะนำมีพร้อมให้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง

  • ขั้นตอนบางขั้นในคำแนะนำจะแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น แต่ในขั้นตอนที่ซับซ้อนจะมีคำอธิบายประกอบไว้ด้วย

  • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ใกล้บ้านท่าน

 

เงื่อนไข

2
 

ในขณะติดตั้ง รถยนต์ต้องมีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสตลอดเวลา

ภายหลังการติดตั้ง ห้ามขับรถเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ภายหลังการติดตั้ง ห้ามล้างรถเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

3
IMG-345642
 

ทำความสะอาดพื้นผิว

ปล่อยให้แห้ง

4
IMG-345625
 

ใช้เทปที่เหมาะสมเพื่อระบุจุดศูนย์กลาง

5
IMG-345626
 

ใช้เทปที่เหมาะสมเพื่อระบุจุดศูนย์กลาง

6
IMG-345624
 

ตัดชิ้นส่วนของแผ่นฟอยล์โปร่งใส ตามที่ระบุไว้

7
IMG-345997
 

ตัดชิ้นส่วนของแผ่นฟอยล์โปร่งใส ตามที่ระบุไว้

8
IMG-345632
 

จัดตำแหน่งให้ฝาครอบกันชนอยู่ตรงกลาง โดยใช้เครื่องหมายเทปและค่าในภาพกราฟิก

9
IMG-346022
 

หมายเหตุ!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงป้องกันกันชนติดตั้งอยู่บนพื้นผิวที่เรียบของกันชนเท่านั้น และไม่ปิดทับบนมุมที่แหลมคม

10
IMG-345641
 

ใช้เทปที่เหมาะสมเพื่อทำเครื่องหมายระบุตำแหน่ง

11
IMG-345636
 

ทำความสะอาดพื้นผิวของฝาครอบกันชน

ปล่อยให้แห้ง

ใช้: 1161721, ไอโซโพรพานอล

12
IMG-345623
 

ตัดตรงกลางแผ่นฟอยล์โปร่งใสด้านล่าง

13
IMG-378604
 

ดึงแผ่นฟอยล์ป้องกันด้านบนออก ถ้าเกี่ยวข้อง

14
IMG-345942
 

ปรับตำแหน่งของแผงป้องกันกันชนโดยใช้เครื่องหมายเทป

15
IMG-347431
 

หมายเหตุ!
ใช้เทปเพื่อซ่อมแซมฝาครอบกันชนชั่วคราวในตำแหน่งที่ถูกต้อง

16
IMG-347451
 

หมายเหตุ!
การแตะผิวกาวจะทำให้กาวติดไม่สนิท

ม้วนแผ่นฟอยล์โปร่งใสบางส่วนกลับหลัง เพื่อให้เห็นพื้นผิวที่มีกาวเหนียว

17
IMG-345943
 

ปล่อยให้แผงป้องกันกันชนติดอยู่บนฝาครอบกันชนดังที่ระบุไว้

18
IMG-345944
 

ดึงส่วนที่เหลือของแผ่นฟอยล์โปร่งใสออก แล้วใช้มือกดลงบนแผงป้องกันกันชนเพื่อให้ติดอยู่บนฝาครอบกันชน

19
IMG-345945
 

ดึงส่วนที่เหลือของแผ่นฟอยล์โปร่งใสออก แล้วใช้มือกดลงบนแผงป้องกันกันชนเพื่อให้ติดอยู่บนฝาครอบกันชน

20
IMG-345646
 

กดด้วยมือให้ทั่วถึงตลอดแผงป้องกันกันชนเพื่อให้แน่ใจว่ายึดติดกับที่อย่างถูกต้อง

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อไล่ฟองอากาศที่ค้างอยู่ออกให้หมด