คำแนะนำในการติดตั้ง

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2014
XC60 (-17) 2014

หมายเลขคำแนะนำรุ่นหมายเลขชิ้นส่วนClick to download PDF-version of this Installation Instruction
313164191.131469307, 31469169, 31469167, 31469165, 1302398, 1302399, 1302404, 1302405, 1302406, 1302407, 1302408, 1302409, 1302410, 1302411, 1302412, 1302413, 6815228, 6815230, 6815231, 6815218, 6815219, 6815220, 6815221, 6813920, 6813922, 6813923, 6813930, 6813931, 6813932, 6813933
แผงตกแต่ง, แผงกลาง
IMG-345276
 
อุปกรณ์
IMG-239667
IMG-345497

IMG-345277


 
 

ข้อมูล

1
 

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดให้จบก่อนที่จะติดตั้ง หมายเหตุและคำเตือนมีไว้เพื่อความปลอดภัยของท่าน และเพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการแตกหักน้อยที่สุดในระหว่างที่ทำการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องมือทุกชิ้นให้ใช้ได้ครบตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำก่อนทำการติดตั้ง คำแนะนำบางขั้นตอนมีเพียงภาพประกอบเท่านั้น ส่วนขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจะมีคำอธิบายกำกับไว้ด้วย ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับคำแนะนำหรืออุปกรณ์เสริม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของวอลโว่ในประเทศของท่าน

 

เงื่อนไข

2
IMG-332193
 

หมายเหตุ!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากุญแจติดเครื่องอยู่ในตำแหน่งปิด (OFF)

 

การถอด

3
IMG-345278
 

ปลดแผง

4
IMG-345279
 

ปลดขั้วต่อ

5
IMG-345280
 

ปลดที่ล็อก

ถอดแผง

6
IMG-345281
 

ถอดสกรู

7
IMG-345282
 

ถอดสกรู

 

รถที่มีเกียร์อัตโนมัติ

8
IMG-345283
 
9
IMG-345284
 

ยกเลิกระบบชิฟต์ล็อก

 

รถที่มีระบบ 4C

10
IMG-345285
 

ถอดแผง

11
IMG-345317
 

ปลดขั้วต่อ

 

สำหรับรถทุกคัน

12
IMG-345287
 

ข้อควรระวัง!
ใช้เทปที่เหมาะสมเพื่อป้องกันส่วนประกอบ

13
IMG-345288
 

ปลดแผง

14
IMG-345289
 

ปลดแผง

15
IMG-345290
 
 

รถที่มีระบบ 4C

16
IMG-345291
 
 

รถที่มีเกียร์ธรรมดา

17
IMG-345292
 
 

สำหรับรถทุกคัน

18
IMG-345293
 

ปลดตะขอเกี่ยวคลิบมัดสายเคเบิล

ปลดขั้วต่อ

 

รถที่มีระบบ 4C

19
IMG-345294
 
 

สำหรับรถทุกคัน

20
IMG-345295
 

ถอดสกรู

21
IMG-345296
 
22
IMG-345297
 
 

การติดตั้ง

23
IMG-345298
 
24
IMG-345299
 
25
IMG-345295
 

ใส่สกรูกลับเข้าที่

 

รถที่มีระบบ 4C

26
IMG-345301
 
 

สำหรับรถทุกคัน

27
IMG-345302
 
28
IMG-345303
 

เชื่อมต่อมัดสายเคเบิล

ใส่คลิปตามที่แสดงไว้ในภาพประกอบ

 

รถที่มีระบบ 4C

29
IMG-345304
 
 

รถที่มีเกียร์ธรรมดา

30
IMG-345305
 
 

สำหรับรถทุกคัน

31
IMG-345306
 

ข้อควรระวัง!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีมัดสายไฟส่วนใดติดค้างอยู่

ติดตั้งแผง

32
IMG-345307
 

ติดตั้งแผง

33
IMG-345308
 

ใส่สกรูกลับเข้าที่

 

รถที่มีเกียร์อัตโนมัติ

34
IMG-345309
 
35
IMG-345310
 
 

รถที่มีระบบ 4C

36
IMG-345311
 

ต่อขั้วต่อ

37
IMG-345316
 

ติดตั้งแผง

 

สำหรับรถทุกคัน

38
IMG-345312
 

ใส่สกรูกลับเข้าที่

39
IMG-345313
 

ต่อขั้วต่อ

ติดตั้งแผง

40
IMG-345314
 

ติดตั้งแผง