ลิขสิทธิ์


เนื้อหา​ใน​เว็บไซต์​นี้​ได้รับ​การ​คุ้มครอง​ตามลิขสิทธิ์ © 1998-2024 Volvo Car Corporation (หรือ​บริษัท​ใน​เครือ​ตามที่​ระบุและ/หรือ​ผู้ให้อนุญาต) SE-405 31 ก็อธ​เท​นเบิร์ก สวีเดน สงวน​ลิขสิทธิ์​ทุกประการ

ห้าม​ทำซ้ำ ถ่าย​โอน แจกจ่าย หรือ​จัดเก็บ​ข้อมูล​ใน​เว็บไซต์​นี้ รวมถึง​แต่​ไม่​จำกัด​เพียง​ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และ​เสียง หาก​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​เป็น​ลาย​ลักษณ์​อักษรจาก Volvo Cars เว้น​แต่​กรณี​ที่​มี​วัตถุประสงค์​ส่วนตัว​ที่​มิ​อาจ​หลีกเลี่ยง​ได้​หรือ​กรณี​ที่​ระบุ​ไว้​เป็น​อย่างอื่น ห้าม​แก้ไข​เนื้อหา​ใน​เว็บไซต์นี้

บางส่วน​ใน​เว็บไซต์​นี้​มี​ภาพ​ซึ่ง​อยู่​ภายใต้​นโยบาย​ลิขสิทธิ์​ของ​ผู้​จัดหา​ภาพต่างๆ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมาย​ที่​ปรากฏ โล​โก้​ของ​บริษัท และ​สัญลักษณ์​ต่างๆ ล้วน​อยู่​ภายใต้​สิทธิ​ด้าน​เครื่องหมาย​การค้าของ Volvo Trademark Holding AB และ/หรือ Volvo Cars ยกเว้น​ใน​กรณี​ที่​เว็บไซต์​นี้​ระบุ​ไว้​เป็น​อย่างอื่น