Laddkabel

Sök Volvohandlare

Twin Engine, Exkl. AU, CN

Med en extra laddningskabel blir din vardag flexiblare. Kabeln finns i två längder och med olika kontakter för att passa just ditt behov.

Laddningen av bilen övervakas genom en tvåvägskommunikation mellan bilen och kontrollboxen. När kabeln kopplas in i strömkällan genomförs en självtestande diagnostik som ser till att kabeln är korrekt ansluten och är redo att förse bilen med ström. Laddningen sker antingen genom en laddkabel av typ Mode 2 eller Mode 3. Kontroll- och säkerhetsfunktionerna är de samma för båda, men placering av kontrollboxen och kabelns utformning skiljer sig åt.

Laddning med Mode 2. Kontrollboxen är inbyggd i laddkabeln och pluggas in i ett ordinärt uttag i elnätet.

Laddning med Mode 3. Kontrollboxen är fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Laddkabeln behöver då ingen logik för att styra laddningen, men har ett speciellt kontaktdon (Typ 2) för inkoppling till kontrollboxen.

CEE–kontakt (Mode 2), Bild: 3

Art. nr.Beskrivning
322085948 meter, Max 16 A
322085934,5 meter, Max 16 A

Rekommenderade tillbehör:

Sladdhållare

Fakta & fördelar

  • Kabeln får inte repareras eller skarvas då detta kan påverka dess säkerhet och funktion.

  • Skyddsklassad enligt IP67.

  • Kabeln tål en belastning på 500 kg vid överkörning.

  • Kontrollboxen spänningssätter inte kabeln innan den är korrekt ansluten och bilen är redo att ta emot ström.

  • Kabelns kontrollbox har en inbyggd jordfelsbrytare. Vid jordfel stängs strömmen av.

Teknisk data

Foto:

VCC08501

Senast uppdaterad: 9/29/2021