2020 L.H.D

Ventilation Interior, software

Ventilation Interior, software
Sök Volvohandlare

“Ventilation Interior, software” gör det möjligt att ventilera passagerarutrymmet en varm sommardag, med frisk luft utifrån, innan du sätter dig i bilen.

Ställ in tiden för avresan med hjälp av en timer i bilens centerdisplay. Då startar bilens fläkt före avresan, för att ventilera och sänka temperaturen i passagerarutrymmet. Förventilationen kan pågå i upp till 20 minuter.

Efter körning, medan du sitter kvar i bilen, kan “Ventilation Interior, software” även användas för att bibehålla bilens inre klimat i upp till 15 minuter. Systemet använder då bilens fläktsystem med eller utan restvärme från motorn.

Applikation1

Art. nr.
31439086

Fakta & fördelar

  • Frisk luft och behaglig temperatur.

  • Lätt att installera.

Teknisk data

Foto:

VCC08284

Obs!

Erbjudandet gäller bara för bil som inte är utrustad med “Parkeringsklimat”.

Obs!

För hantering, se bilens instruktionsbok,"Parkeringsklimat"

  1. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
Senast uppdaterad: 5/11/2022