Märkning vinterhjul, allmän beskrivning

AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, LT, LV, MD, MK, NL, NO, PL, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA

EUs energimärkning har införts på däck för att göra det lättare att få en snabb överblick och underlätta att jämföra olika fabrikat och varianter.

För mer information om märkningen: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm

Bildförklaring:

1. Bränsleförbrukning (rullmotstånd)

Genom bokstaven på denna sju-gradiga skala går det att utläsa hur stort rullmotstånd ett visst däck har. Ju högre rullmotstånd desto högre bränsleförbrukning. Att välja ett däck märkt med A - minst rullmotstånd eller ett märkt med G - störst rullmotstånd, kan göra upp till 9 % skillnad i bränsleförbrukning1.

2. Våtgrepp

Våtgreppet är en väldigt viktig säkerhetsaspekt. Däck med bra våtgrepp ger en kortare bromssträcka på blöt vägbana. A motsvarar kortast bromssträcka och G längst.

3. Ljudnivå

Ljudnivån som däcken ger upphov till visas i tre steg, med värdet angivet i den svarta pilen. En svart båge motsvarar däck med låg ljudnivå och tre svarta bågar motsvarar däck med hög ljudnivå.

  1. Källa: Europeiska kommissionen.
Senast uppdaterad: 3/3/2021