Personliga bilinställningar

Sök Volvohandlare

Dessa satser gör det möjligt att addera och förändra vissa funktioner i din bil såsom t.ex. larm, upplåsning och stolstemperatur.

FUNKTION FÖR UPPLÅSNING1

2-stegsupplåsning

Art. nr.Beskrivning
9499637US/CA-funktionalitet

Direktupplåsning

Art. nr.Beskrivning
9499636EU-funktionalitet

Ger möjlighet att i efterhand förändra upplåsningsfunktionen i din bil.

Direktupplåsning innebär att alla dörrar och bakdörr/lucka låses upp vid första trycket på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp.

Med 2-stegsupplåsning låses enbart förardörren upp vid första trycket på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp. Först vid ett andra tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp låses övriga dörrar upp. Hittills har bilar byggda för USA/Kanada levererats med 2-stegsupplåsning.

Bilar byggda för övriga länder har direktupplåsning vid leverans.

---------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR BLINKKVITTENS¹

Art. nr.Beskrivning
9499397Blinkkvittens / lägga till
9499398Blinkkvittens / ta bort

Ger möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort blinkkvittensen till din bil.

Funktionen innebär att bilens blinkers blinkar en gång vid låsning om alla dörrar är stängda och två gånger vid upplåsning.

---------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR AUTOMATISK LÅSNING -06¹

Art. nr.Beskrivning
8637408Automatisk låsning / lägga till
8637409Automatisk låsning / ta bort

FUNKTION FÖR AUTOMATISK LÅSNING 07-

Från MY07 aktiveras/avaktiveras funktionen via centrallåsknappen på förarsidan. Genom att hålla inne knappen mer än fem sekunder samtidigt som nyckeln befinner sig i läge I eller II slås funktionen av/på.

Ger möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort funktionen automatisk låsning till din bil.

Funktionen innebär att dörrarna automatiskt låses i normallåst läge (inte blockerat läge) när hastigheten överstiger 7 km/h.

Om dörrarna låses upp med centrallåsknappen under färd, förblir dessa upplåsta tills tändningen slås av.

Om någon dörr låses upp med låsknappen eller genom att dörren öppnas från insidan vid exempelvis urstigning, låses dörren på nytt när hastigheten överstiger 7 km/h.

En öppen dörr låses inte. Dörrarna låses inte upp automatiskt när hastigheten understiger 7 km/h.

---------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR LARMAKTIVERING / AVAKTIVERING¹

Art. nr.Beskrivning
9499266Larmaktivering / Avaktivering via dörrlås / lägga till
9499267Larmaktivering / Avaktivering via dörrlås / ta bort

Ger möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort funktionen larmaktivering/avaktivering via dörrlås till din bil.

OBS! Funktionen för larmaktivering/avaktivering ger ett sämre stöldskydd då ytterligare ett sätt att avaktivera larmet skapas. Funktionen är inte godkänd av försäkringsbolagen i SE, NO, FI, DK, BE, FR, GB. Kontrollera vilka regler som gäller för din försäkring.

---------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR STOLSTEMPERATUR¹

Art. nr.Beskrivning
8651379Hög stolsvärmetemperatur, 36-43 °C
8651382Medelhög stolsvärmetemperatur, 32-38 °C
8651385Låg stolsvärmetemperatur, 28-35 °C

Ger möjlighet att i efterhand ändra stolsvärmetemperaturen i din bil. Temperaturangivelsen är ungefärlig och anger låg komfortnivå respektive hög komfortnivå. Bilar byggda för norra Europa levereras normalt med 30-36 °C som låg resp. hög komfortnivå.

---------------------------------------------------------------------------------

FÖRÄNDRING AV AKTIVERINGSLOGIKEN FÖR PARKERINGSASSISTANS¹

Det finns möjlighet att ändra aktiveringslogiken för parkeringsassistans via VIDA. En sådan ändring leder till att parkeringsassistansen stängs av vid 15 km/h precis som i originalutförandet. Däremot krävs att man endera trycker på knappen eller aktiverar backväxel för att återaktivera systemet. Det räcker således inte att som i originalutförandet gå under 10 km/h för att återaktivera systemet. Systemet är alltid påslaget vid ny körcykel.

  1. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
Senast uppdaterad: 1/23/2021