Larm, allmän beskrivning

Exkl. IL

Volvo Guard Alarm System är ett avancerat fjärrstyrt alarmsystem, speciellt utvecklat för S80, S60, S60 R, V70, V70 R, XC70.

Alarmsystemet är helt integrerat med elsystemet i S80, S60, S60 R, V70, V70 R och XC70 och ger därigenom hög tillförlitlighet. Alarmet kan konfigureras enligt marknadskrav och är konstruerat för att uppfylla alla försäkrings- och lagkrav. Bilen är till 100% förberedd för montering av alarmet, vilket innebär mycket hög kvalitet samt minimal installationstid.

Fakta & fördelar

 • Roterande koder skickas från fjärrnyckeln för att förhindra att obehöriga personer kopierar nyckelkoderna

 • Fjärrlåsnyckeln aktiverar/avaktiverar alarmet samtidigt som den låser/låser upp bilen

 • Räckvidd 5 m

 • Ljuskvittens erhålles vid aktivering respektive avaktivering av alarmet. Bilens körriktningsvisare blinkar en gång vid aktivering, och två gånger vid avaktivering

 • Blockerat låsläge (BLL) aktiveras efter 15 sekunder, när bilen har låsts med hjälp av fjärrnyckeln. (Ej standard på alla marknader.)

 • Larmdiod Är placerad upptill på instrumentbrädan. Alarmsystemets status visas på informationsdisplayen i kombiinstrumentet. Exempel: Vid utlöst alarm eller vid felfunktion

 • Panikfunktion I en nödsituation är det möjligt att väcka uppmärksamhet genom att trycka på den röda knappen på fjärrnyckeln. Både ljud- och ljussignal erhålles. Bilens ordinarie signalhorn används. Funktionen ingår i bilens centrallåssystem. (Gäller endast vissa marknader. Ej tillåtet i EU.)

 • Tillfällig bortkoppling av sensorer

  Med hjälp av en separat knapp på instrumentbrädan bortkopplas installerade sensorer samt BLL.

  Används för att undvika oavsiktlig utlösning av alarmet, t.ex. om hunden lämnas kvar i bilen eller under en resa med färja.

  (Knappen är standard på bilar utrustade med BLL. Övriga får köpa knappen separat.)

 • Förbikoppling av alarmet Vid felfunktion eller förlust av fjärrnyckel kan bilen startas och alarmet avaktiveras med hjälp av bilens ordinarie tändningsnyckel. Avaktiveringen sker då tändningslåset mottager godkänd kod från transpondern i tändningsnyckeln

 • Återaktivering av alarmet sker automatiskt om ingen dörr eller lucka har öppnats inom två minuter, efter att alarmet avaktiverats med fjärrkontrollen. Detta för att förhindra oavsiktlig avaktivering

 • Passiv aktivering Efter att tändningen blivit avslagen och förardörren har öppnats och stängts, aktiveras alarmet automatiskt. (Gäller endast vissa marknader.)

 • Sensorer Följande sensorer kan anslutas till alarmsystemet, separat eller i kombination:

  - Rörelsesensor

  - Nivåsensor

Obs!

Inkoppling av alarmet görs med hjälp av VIDA.

Senast uppdaterad: 4/20/2020