Larm, allmän beskrivning

Sök Volvohandlare

Exkl. IL

Volvo Guard Alarm System är ett avancerat fjärrstyrt alarmsystem, speciellt utvecklat för S80, S60, S60 R, V70, V70 R, XC70.

Alarmsystemet är helt integrerat med elsystemet i S80, S60, S60 R, V70, V70 R och XC70 och ger därigenom hög tillförlitlighet. Alarmet kan konfigureras enligt marknadskrav och är konstruerat för att uppfylla alla försäkrings- och lagkrav. Bilen är till 100% förberedd för montering av alarmet, vilket innebär mycket hög kvalitet samt minimal installationstid.

Fakta & fördelar

 • Roterande koder skickas från fjärrnyckeln för att förhindra att obehöriga personer kopierar nyckelkoderna

 • Fjärrlåsnyckeln aktiverar/avaktiverar alarmet samtidigt som den låser/låser upp bilen

 • Räckvidd 5 m

 • Ljuskvittens erhålles vid aktivering respektive avaktivering av alarmet. Bilens körriktningsvisare blinkar en gång vid aktivering, och två gånger vid avaktivering

 • Blockerat låsläge (BLL) aktiveras efter 15 sekunder, när bilen har låsts med hjälp av fjärrnyckeln. (Ej standard på alla marknader.)

 • Larmdiod Är placerad upptill på instrumentbrädan. Alarmsystemets status visas på informationsdisplayen i kombiinstrumentet. Exempel: Vid utlöst alarm eller vid felfunktion

 • Panikfunktion I en nödsituation är det möjligt att väcka uppmärksamhet genom att trycka på den röda knappen på fjärrnyckeln. Både ljud- och ljussignal erhålles. Bilens ordinarie signalhorn används. Funktionen ingår i bilens centrallåssystem. (Gäller endast vissa marknader. Ej tillåtet i EU.)

 • Tillfällig bortkoppling av sensorer

  Med hjälp av en separat knapp på instrumentbrädan bortkopplas installerade sensorer samt BLL.

  Används för att undvika oavsiktlig utlösning av alarmet, t.ex. om hunden lämnas kvar i bilen eller under en resa med färja.

  (Knappen är standard på bilar utrustade med BLL. Övriga får köpa knappen separat.)

 • Förbikoppling av alarmet Vid felfunktion eller förlust av fjärrnyckel kan bilen startas och alarmet avaktiveras med hjälp av bilens ordinarie tändningsnyckel. Avaktiveringen sker då tändningslåset mottager godkänd kod från transpondern i tändningsnyckeln

 • Återaktivering av alarmet sker automatiskt om ingen dörr eller lucka har öppnats inom två minuter, efter att alarmet avaktiverats med fjärrkontrollen. Detta för att förhindra oavsiktlig avaktivering

 • Passiv aktivering Efter att tändningen blivit avslagen och förardörren har öppnats och stängts, aktiveras alarmet automatiskt. (Gäller endast vissa marknader.)

 • Sensorer Följande sensorer kan anslutas till alarmsystemet, separat eller i kombination:

  - Rörelsesensor

  - Nivåsensor

Obs!

Inkoppling av alarmet görs med hjälp av VIDA.

Senast uppdaterad: 1/23/2021