Personliga bilinställningar

Sök Volvohandlare

Dessa satser gör det möjligt att addera och förändra vissa funktioner i din bil såsom t.ex. larm, upplåsning och stolstemperatur.

FUNKTION FÖR DIREKTUPPLÅSNING¹ (EU-funktionalitet)¹

Art. nr.
9499636

Ger möjlighet att i efterhand förändra upplåsningsfunktionen i din bil.

Direktupplåsning innebär att alla dörrar och bakdörr/lucka låses upp vid första trycket på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp. Med 2-stegsupplåsning låses enbart förardörren upp vid första trycket på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp, först vid ett andra tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp låses övriga dörrar upp.

Hittills har bilar byggda för USA/Kanada levererats med 2-stegs upplåsning. Bilar byggda för övriga länder har direktupplåsning vid leverans.

---------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR BLINKKVITTENS / LÄGGA TILL¹

Art. nr.
9499397

FUNKTION FÖR BLINKKVITTENS / TA BORT¹

Art. nr.
9499398

Ger möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort blinkkvittensen till din bil. Funktionen innebär att bilens blinkers blinkar en gång vid låsning om alla dörrar är stängda och två gånger vid upplåsning.

---------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR AUTOMATISK LÅSNING / LÄGGA TILL¹

Art. nr.Beskrivning
863740801-

FUNKTION FÖR AUTOMATISK LÅSNING / TA BORT¹

Art. nr.Beskrivning
863740901-

Ger möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort funktionen Automatisk låsning till din bil. Funktionen innebär att dörrarna automatiskt låses i normallåst läge (ej blockerat läge) när hastigheten överstiger 7 km/h. Om dörrarna låses upp med centrallåsknappen under färd, förblir dessa upplåsta tills nyckel tas ur tändningslås. Om dörren öppnas från insidan vid exempelvis urstigning, låses dörren på nytt när hastigheten överstiger 7 km/h.

En öppen dörr låses ej. Dörrarna låses ej upp automatiskt när hastigheten understiger 7 km/h.

---------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR LARMAKTIVERING / AVAKTIVERING VIA DÖRRLÅS / LÄGGA TILL¹

Art. nr.
9499266

FUNKTION FÖR LARMAKTIVERING / AVAKTIVERING VIA DÖRRLÅS / TA BORT¹

Art. nr.
9499267

Ger möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort funktionen Larmaktivering / Avaktivering via dörrlås till din bil. Funktionen ger möjlighet att aktivera / avaktivera bilens larm via dörrlåsen.

OBS! Funktionen för larmaktivering / avaktivering ger ett sämre stöldskydd då ytterligare ett sätt att avaktivera larmet skapas. Funktionen är ej godkänd av försäkringsbolagen i SE, NO, FI, DK, NL, BE, FR, UK. Kontrollera vilka regler som gäller för din försäkring.

---------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR HÖG STOLSTEMPERATUR 36-43 °C¹

Art. nr.
8651379

FUNKTION FÖR MEDELHÖG STOLSTEMPERATUR 32-38 °C¹

Art. nr.
8651382

FUNKTION FÖR LÅG STOLSTEMPERATUR 28-35 °C¹

Art. nr.
8651385

Ger möjlighet att i efterhand ändra stolsvärmetemperaturen i din bil. Temperaturangivelsen är ungefärlig och anger låg komfortnivå respektive hög komfortnivå. Bilar byggda för norra Europa levereras normalt med 30-36 °C som låg resp hög komfortnivå.

---------------------------------------------------------------------------------------

FÖRÄNDRING AV AKTIVERINGSLOGIKEN FÖR PARKERINGSASSISTANS¹

Det finns möjlighet att ändra aktiveringslogiken för parkeringsassistans via VIDA. En sådan ändring leder till att parkeringsassistansen stängs av vid 15 km/h precis som i originalutförandet. Däremot krävs att man endera trycker på knappen eller aktiverar backväxel för att återaktivera systemet. Det räcker således inte att som i originalutförandet gå under 10 km/h för att återaktivera systemet. Systemet är alltid påslaget vid ny körcykel.

Senast uppdaterad: 1/23/2021