2021 L.H.D

Sensus Navigation

Sensus Navigation
Sök Volvohandlare

Exkl. Pure electric

Op. nr.: 39704

“Sensus Navigation” är ett navigationssystem som är helt integrerat i bilen. Anslut till internet med ett separat SIM-kort via Volvo on Call, alternativt via Bluetooth eller WiFi från din mobiltelefon. Internetuppkoppling ger dig en större navigationsupplevelse.

Välj din önskade slutdestination med hjälp av en enkel och snabb röststyrning, “one shot destination”, pekskärmen eller knappar på ratten. Internetuppkopplingen gör det även möjligt att leta upp destinationer och skicka dem till bilen från mobiltelefon eller dator. Det är även möjligt att sätta upp en destination med hjälp av den adressdata som finns i mobilens telefonbok. En röst ger dig körinstruktioner i god tid inför varje nytt vägval, samtidigt som du får kompletterande information via bildskärmarna, så kallad turn-by-turn-guidning. Körinstruktioner visas också i instrumentpanelen och om tillgängligt i head up-displayen. Systemet är utrustat med genvägar på skärmmenyn för de mest frekvent använda funktionerna. Din hemadress sparas separat och ligger alltid lättillgänglig.

Intressepunkter (POI) kan visas för olika kategorier. De kan innehålla allt från köpcenter till campingplatser och hotell. Systemet visar de kommande avfarterna och vilka POI-kategorier som finns representerade nära respektive avfart. Internetuppkoppling ger dig även möjlighet att använda information från internet och spara som intressepunkter i navigationssystemet. Detta kan göras med din smarttelefon, dator eller direkt i bilen.

Trafikinformation tas löpande emot från internet. Du kan få förslag på alternativ rutt för att undvika vägarbeten, olyckor eller andra störningar i trafiken.

Med “Sensus Navigation” kan du se utvalda 3D-bilder på byggnader och landmärken i kartan för att lättare känna igen dem i verkligheten.

”EcoRoute” är en ”grön” funktion som hjälper dig att välja en bränslesnål rutt i kombination med ett bra körmönster för att dra ner på bränsleförbrukningen. När du väljer "EcoRoute" beräknas en bränsleeffektiv rutt fram baserad på hastighetsbegränsningar och accelerationsdata för den angivna rutten.

“Lifetime” map update ger dig uppdaterade kartor utan extra kostnad.1Se OBS-ruta för information om hur ofta kartuppdatering sker på din marknad. De uppdaterade kartorna laddas ner från http://support.volvocars.com. Kompletta regioner och delar av kompletta regioner laddas ner från den här webbportalen. Mindre uppdateringar av redan nerladdade regioner laddas ner trådlöst i bilen.

Applikation2

Art. nr.
31664121

Fakta & fördelar

  • Möjligt att ansluta till internet för en större navigationsupplevelse.

  • Trafikinformation via Internet och Traffic Message Channel (TMC).

  • Intressepunkter (POI).

  • 3D-bilder.

  • Få steg vid inställning av destination genom att använda röststyrning, pekskärm eller knappar.

  • Förbindelse mellan bilens applikationer och navigationssystemet. Detta gör det möjligt att använda information från internet och exempelvis parkeringsapplikationer i infotainmentsystemet.

Teknisk data

Foto:

VCC11810

Obs!

Passar inte bil utrustad med Google services.

Obs!

Kartorna installeras genom att ladda ner kartorna till en USB-sticka som kopplas till bilens USB-port. För Europa och Amerika krävs en USB-sticka med minst 64 GB utrymme. Filformat FAT32.

Obs!

Kartuppdatering sker på regelbunden basis.

  1. I framtiden kan detta komma att ändras.
  2. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
Senast uppdaterad: 1/15/2023