2019 L.H.D

Lastbalanserare och energimätare för Wallbox för hemmabruk

Lastbalanserare och energimätare för Wallbox
för hemmabruk
Sök Volvohandlare

AE, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MA, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UA, ZA

Lastbalanseraren och energimätaren är installerad för att stödja den lokala lastbalansen nedströms för Wallbox.

Denna externa lastbalanserare och energimätare kan du köpa till din Wallbox som inte har en integrerad. Energimätaren är gjord för 3-fas system.

Displayen visar total förbrukning i kWh och även momentan förbrukning i kW.

På displayen finns knappar för att visa information om ström och spänning per fas samt många fler värden.

Det finns även en visuell larmfunktion som indikerar på om något är felaktigt.

Art. nr.
32324240

Fakta & fördelar

  • Gjord för 3-fas system.

  • Visar total förbrukning samt momentan förbrukning.

  • Knappar på displayen för att kunna se fler värden.

  • Visuell larmfunktion om något är felaktigt.

Senast uppdaterad: 12/29/2022