2019 L.H.D

Laddkabel

Sök Volvohandlare

Plug-in hybrid, BR, EUR, NOR

Med en extra laddningskabel blir din vardag mer flexibel och finns med olika kontakter för att passa just ditt behov.

Laddningen av bilen övervakas genom en tvåvägskommunikation mellan bilen och kontrollboxen. När kabeln kopplas in i strömkällan genomförs en självtestande diagnostik som ser till att kabeln är korrekt ansluten och är redo att förse bilen med ström. Laddningen sker antingen genom en laddkabel av typ Mode 2 or Mode 3. Kontroll- och säkerhetsfunktionerna är de samma för båda, men placering av kontrollboxen och kabelns utformning skiljer sig åt.

En laddkabel med en längd på 7 meter kan vara användbart i situationer när du inte kan parkera bilen i närheten av en laddningspunkt.

Laddning med Mode 2. Kontrollboxen är inbyggd i laddkabeln och pluggas in i ett ordinärt uttag i elnätet.

Laddning med Mode 3. Kontrollboxen är fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Laddkabeln behöver då ingen logik för att styra laddningen, men har ett speciellt kontaktdon (Typ 2) för inkoppling till kontrollboxen.

Schuko–kontakt (Mode 2), Bild 2

Art. nr.Beskrivning
322577997 meter, Max 10 A, Exkl. BR, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO

IEC 60309 1P-16A blå kontakt (Mode 2), Bild 3

Art. nr.Beskrivning
322578007 meter, Max 16 A, 1 fas, Exkl. NO

IEC 60309 3P-16A röd kontakt (Mode 2), Bild 3

Art. nr.Beskrivning
323243906 meter, Max 16 A, 3 fas, Exkl. NO

Typ 2–kontakt (Mode 3), Bild 4

Art. nr.Beskrivning
322577777 meter, Max 16 A, 1 fas, Exkl. BR
323243916 meter, Max 16 A, 3 fas

Fakta & fördelar

  • Kabeln får inte repareras eller skarvas då detta kan påverka dess säkerhet och funktion.

  • Skyddsklassad enligt IP6K7.

  • Kabeln tål en belastning på 500 kg vid överkörning.

  • Kontrollboxen spänningssätter inte kabeln innan den är korrekt ansluten och bilen är redo att ta emot ström.

  • Kabelns kontrollbox har en inbyggd jordfelsbrytare. Vid jordfel stängs strömmen av.

Teknisk data

Foto:

VCC14178

(Bilden ger inte en exakt återgivning för alla marknader.)

Obs!

Quick Guide för användning av laddkabel med Mode 2 MODE 2 Quick Guide

Quick Guide för användning av laddkabel med Mode 3 Mode 3 Quick Guide

Senast uppdaterad: 1/11/2023