2018 L.H.D

IntelliSafe Support Upgrade

Sök Volvohandlare

Op. nr.: 36513-2

Genom en uppdatering av bilens mjukvara kan Volvos senare supportsystem aktiveras i din Volvo.

“Oncoming Mitigation by Braking” är en teknisk funktion som har utvecklats för SPA-plattformen.

Med erbjudandet ”Intellisafe Support Upgrade” kan bilar som saknar denna funktion uppgraderas och kompletteras.

Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara hjälpmedel.

Oncoming Mitigation by Braking

“Oncoming Mitigation by Braking” är ett världsunikt supportsystem från Volvo som kan detektera om ett fordon kommer rakt emot din bil på fel sida av vägen. Om en kollision inte kan undvikas bromsas bilen automatiskt för att ytterligare minska effekten av kollisionen.

Applikation, Oncoming Mitigation by Braking

Art. nr.
32261826

Fakta & fördelar

  • Uppgradera bilen med Volvos tekniska supportsystem.

  • Erbjudandet kompletterar din bil med “Oncoming Mitigation by Braking”.

Teknisk data

Foto:

VCC08287, VCC12552

Obs!

Det är alltid föraren som ansvarar för att bilen framförs säkert. Funktionerna är bara hjälpmedel.

Senast uppdaterad: 4/26/2021