Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2011
V70 (08-) 2011

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307653811.231269615, 30765383, 31339977, 31285041
Parkeringsassistans fram
 
Utrustning
IMG-242205
A0000162

IMG-273665

IMG-273666

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Denna monteringsanvisning visar montering på vänsterstyrd bil. Vid montering på högerstyrd bil utförs momenten på motsatt sida och/eller spegelvänt. Där operationerna skiljer sig visas även högerstyrt utförande med text och bild.


 

Förberedelser

1
IMG-247309
 

Förberedelser

Interiör

 • Vrid tändningsnyckeln till position 0.


  Obs!

  Vänta minst en minut innan kontaktstycken tas isär eller annan el-utrustning tas bort.


2
IMG-239420
 

 • Ta bort gavelpanelen.

3
IMG-249172
 

 • Ta bort den mittre tröskelpanelen genom att först bända loss den i framkant och dra upp den tills de tre clipsen släpper. Dra sedan loss den framåt.

4
IMG-222267
 

 • Dra loss tätningslisten vid den främre tröskelpanelen.

5
IMG-231433
 

 • Ta bort den främre tröskelpanelen genom att först dra upp den i bakkant tills clipset där släpper. Dra den bakåt ytterligare tills clipset på mitten släpper. Dra den sedan snett nedåt tills den lossnar från A-stolpspanelen.

6
IMG-222268
 

 • Ta bort skruvarna och ljudvallen.

 • Lossa kontaktstycket för belysningen.

7
IMG-225205
 

 • Ta bort de två skruvarna.

8
IMG-225201
 

 • Ta bort de sex skruvarna.

 • Dra ut handskfacket ett stycke och lossa det gråa kontakstycket på baksidan.

 • Ta bort handskfacket.

9
IMG-239483
 

 • Vik undan golvmattan. Skär ett snitt i den tjocka isolermattan med början i höjd med det blå kontakstycket på central elektronikstyrenhet (CEM), och sedan rakt ner.

 • Vik undan isolermattan för att komma åt genomföringen.

10
IMG-249173
 

 • Ta bort baksätets dyna genom att lossa hakarna i framkant (1) och sedan dra den framåt (2).

 • Lossa eventuella kontaktstycken.

11
IMG-249176
 

 • Fäll fram ryggstödet.

12
IMG-249174
 

 • Ta bort den bakre tröskelpanelen genom att dra den uppåt i framkant (1) och sedan haka ur den från clipset (2).

 • Tryck undan sidobolstret i nederkant och dra i panelen så att haken (3) lossnar.

13
IMG-249175
 

 • Dra ut B-stolpspanelen i nederkant tills de två clipsen släpper.

 
14
IMG-273525
 

 • Fäll upp golvluckan.

15
IMG-273526
 

 • Lossa clipset på gasdämparen med en liten skruvmejsel. Haka loss dämparen.

16
IMG-268004
 

 • Lyft ur golvluckan.

17
IMG-268005
 

 • Lyft ur förvaringslådan.

18
IMG-259759
 

  Gäller högerstyrd bil

 • Ta bort de två skruvarna på bakluckans tröskelpanel.

19
IMG-259760
 

  Gäller högerstyrd bil

 • Dra försiktigt loss panelen, den sitter med sex clips.

20
IMG-273316
 

 • Ta bort panelen.

 • Gäller högerstyrd bil: Ta bort panelerna på båda sidor.

 
21
IMG-232587
 

Exteriör

 • Öppna huven. Ta bort låsblecken för strålkastaren på passagerarsidan.

22
IMG-232588
 

 • Lossa kontaktstycket och ta bort strålkastaren.

23
IMG-239480
 

 • Hissa upp bilen och ta bort de tio skruvarna.

24
IMG-239481
 

 • Ta bort clipsen genom att klämma ihop låsningarna och sedan dra ut dem.

 • Haka loss kontaktstycket från dess hållare och ta bort täckpanelen.

25
IMG-273530
 

 • Ta bort de sju skruvarna.

 • Ta bort motorskyddsplåten, lossa samtidigt de två hakarna.

26
IMG-236054
 

 • Ta bort befintlig gummigenomföring på torpedväggen.


  Obs!

  På vissa modeller kan gummigenomföringen vara täckt av värmeskyddsplåten.


27
IMG-273670
 

 • Ta bort täckpanelen genom att trycka ut den inifrån, hjälp till med ett falsben att lossa de fem hakarna.


  Obs!

  Var rädd om lackerade ytor.


 • Upprepa på andra sidan.

 

Ditsättning

28
IMG-273671
 

Ditsättning

 • Ta de nya täckpanelerna för dimljusen och sätt dit en sensor i varje panel.

29
IMG-273672
 

 • Ta ledningsmattan för sensorer ur satsen. Trä det 2-poliga kontakstycket från insidan och ut igenom hålet, på yttersidan av dimljuset.

  Upprepa på andra sidan.


Obs!

På vänsterstyrda fordon ska det stora grå kontaktstycket vara på höger sida. På högerstyrda fordon ska det stora grå kontaktstycket vara på vänster sida.


30
IMG-273673
 

 • Anslut kontaktstycket till sensorn.

 • Sätt dit panelen på stötfångarhöljet.

 • Upprepa på andra sidan.

31
IMG-287023
 

  Gäller bil med strålkastarspolning

 • Lossa ledningsmattans clips från gallret.

32
IMG-273674
 

 • Ta bort det mittre gallret genom att frigöra hakarna på insidan och trycka gallret bakåt.

  Gallret kan sitta hårt fast. Använd en plastklubba för att slå på gallret vid de ställen där det sitter hakar.

33
IMG-249164
 

 • Ta det nya mittre gallret och sätt dit de två sensorerna.

 • Tryck fast gallret i stötfångaren med början i ovankant. Kontrollera att alla hakar fäster.

 • Anslut de kvarvarande kontaktstyckena till sensorerna.

  Gäller bil med strålkastarspolning

 • Tryck fast bilens ordinarie ledningsmatta på gallret.

34
IMG-287003
 

 • Placera ledningsmattans gula tejp (1) i mitten på gallret. Fäst ledningsmattan med tre bandklammor med clips.

  Gäller bil med strålkastarspolning

 • Fäst ledningsmattan med bandklammor vid de befintliga clipsen.

35
IMG-273678
 

 • Dra ledningsmattan från de mittre sensorerna innanför hakarna på det mittre gallrets kortsidor.

36
IMG-249165
 

 • Ta fyra bandklammor med clips ur satsen. Fäst clipsen på höljets två flänsar under dimljuset. Dra åt bandklammorna runt ledningsmattan.

  Gäller bil med strålkastarspolning

 • Fäst ledningsmattan med bandklammor vid de befintliga clipsen.

37
IMG-249167
 

 • Ta fyra bandklammor med clips ur satsen. Fäst clipsen på höljets två flänsar under dimljuset och dra åt bandklammorna runt ledningsmattan.

  Gäller bil med strålkastarspolning

 • Fäst ledningsmattan med bandklammor vid de befintliga clipsen.

38
IMG-249168
 

 • Ta fram den korta ledningsmattan ur satsen.

 • Lossa det fasttejpade kontaktstycket från ledningen.

 • Sätt dit det stora kontaktstycket till ledningsmattan från sensorerna.

39
IMG-249169
 

  Gäller vänsterstyrd bil

 • Dra ledningsmattan på utsidan av sidobalken, upp till strålkastaren.

 • Fäst kontaktstycket med två bandklammor vid befintlig ledningsmatta.

 • Sänk ned bilen.

40
IMG-249170
 

  Gäller högerstyrd bil

 • Dra ledningsmattan på utsidan av sidobalken, upp till strålkastaren.

 • Fäst kontaktstycket med två bandklammor vid ledningshållaren (clipset) på ledningsmattan från sensorerna.

 • Sänk ned bilen.

41
IMG-235947
 

Punkterna 41-45 gäller vänsterstyrd bil

 • Dra ledningen bakåt vid befintlig ledningsmatta..


Obs!

Se till att ledningen ligger så att den inte skadas av värme eller slitage.


 • Sätt tillbaka strålkastaren

 
42
IMG-273585
 

  Gäller 6-cyl motor

 • Ta bort motorkåpan genom att dra den rakt upp.

43
IMG-273586
 

 • Ta bort de tre plastmuttrarna på isoleringen för torpedväggen.

44
IMG-273587
 

 • Dra ut isoleringen i ovankant. För ner ledningsmattan mellan isolering och torpedvägg och ner till där gummigenomföringen satt.

45
IMG-273588
 

 • Placera ledningsmattan så att den går in under isoleringen. Fäst med en bandklamma i befintlig ledningsmatta.

 • Vik tillbaka isoleringen och sätt tillbaka muttrarna.

46
IMG-273585
 

Punkterna 46-48 gäller högerstyrd bil

  Gäller 6-cyl motor och dieselmotor

 • Ta bort motorkåpan genom att dra den rakt upp.

47
IMG-273589
 

 • Dra ledningsmattan från strålkastaren och runt luftfilterhuset.

48
IMG-273590
 

 • Dra ledningsmattan in mellan batterilåda och isolering för torpedväggen, och ner till gummigenomföringen.

 • Fäst med en bandklamma på utgående ledningsmatta från batterilådan.


  Obs!

  Se till att ledningen ligger så att den inte skadas av värme eller slitage.


 • Sätt tillbaka strålkastaren.

 
49
IMG-235950
 

Gäller alla

 • Skär av en liten gummituta på den nya gummigenomföringen. Smörja in ledningen med tvållösning och trä igenom ledningen.

 • Dra in ledningen i kupén. Anpassa längden.

 • Sätt dit gummigenomföringen och för värmeskyddet på ledningen mot gummigenomföringen.

 • Sätt tillbaka motorskyddsplåten och täckpanelen för stötfångaren.

 • Sänk ned bilen.

 • Sätt tillbaka motorkåpan.

50
J3703487
 

  Gäller vänsterstyrd bil

 • Ta kontaktstycket som var fasttejpat och anslut det till ledningsmattan som drogs in till kupén.

 • Sätt dit ledningsändarnas stift i kontaktstycket enligt bild:

 1. Blå (BL)

 2. Grön (GN)

 3. Lila (VO)

 4. Gul (Y)

 5. Vit (W)

 6. Svart (SB)

 • Skjut tillbaka kontaktstyckets låsning.

51
IMG-249180
 

  Gäller högerstyrd bil

 • Ta kontaktstycket som var fasttejpat och anslut det till ledningsmattan som drogs in till kupén.

 • Sätt dit ledningsändarnas stift i kontaktstycket enligt bild:

 1. Blå (BL)

 2. Svart (SB)

 3. Lila (VO)

 4. Vit (W)

 5. Gul (Y)

 6. Grön (GN)

 • Skjut tillbaka kontaktstyckets låsning.

52
IMG-249181
 

Gäller alla

 • Ta fram den långa ledningen ur satsen och anslut den till kontaktstycket du nyss gjorde i ordning.

 • Placera kontaktstycket i hållaren.

53
IMG-249182
 

 • Dra ledningsmattan innanför B-stolpspanelen och bakåt i bilen.

54
IMG-273591
 

 • Dra ledningsmattan under isoleringsmattan, på utsidan av infästningen för säkerhetsbältet, och under ryggstödets nedre infästning.

55
IMG-273592
 

 • Dra ledningsmattan under förstärkningsplåten, bakåt och under isoleringsmattorna.

56
IMG-273593
 

 • Anslut kontaktstycket till styrenhet parkeringshjälps (PAM) mittre anlutning.

57
IMG-242268
 

 • Ladda ner mjukvara för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

  Sätt tillbaka:

 • handskfacket

 • ljudvallen

 • tröskelpanelerna

 • gavelpanelen

 • baksätets sittdyna.

  i bagageutrymmet

 • Gäller högerstyrd bil: sidopanelen och tröskelpanelen

 • sidopanelen

 • förvaringslådan

 • golvluckan med stötdämpare.