2015 L.H.D

Interiör

Lädervård (— kit. Exkl. CN)

Ett miljöanpassat system för lädervård, speciellt framtaget för att uppfylla dagens stränga krav på såväl miljö- som hälsoområdet.

Exteriör

Bättringsfärg, lack, vidhäftningsprimers (Exkl. KR, TR)

Volvo originallack. Sprayburkar och färgpennor för bättring av mindre lackskador.

Spolarvätska, koncentrerad (Exkl. CA, FI, US)

Spolarvätskan löser effektivt upp vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på bilrutan och strålkastarna.

Spolarvätska, färdigblandad (Exkl. CA, FI, US)

En färdigblandad spolarvätska som ger ett utmärkt frostskydd ner till -20 °C.