2010 L.H.D

Färddator

Färddator
Sök Volvohandlare

Op. nr.: 38224

En färddator underlättar planeringen av bilkörningen och gör den både rolig och ekonomisk.

Färddatorn finns i två varianter. I den första varianten baseras systemet antingen på miles eller på kilometer, medan den andra varianten har ett system som gör det möjligt att växla mellan miles och kilometer.

En sats baserad på fabriksutförandet.

Färddatorn hjälper dig besvara frågor om t.ex. när du behöver tanka nästa gång, eller hur du kör för att få en låg bränsleförbrukning. Den ger dig även ett svar på barnens eviga fråga: När är vi framme?

Genom att vrida på en ring på blinkersspaken bläddras information om medelhastighet, bränsleförbrukning m.m. fram. Informationen visas längst ned till vänster i bilens kombiinstrument.

Färddatorn monteras enkelt och snabbt. Den består av en komplett sats inklusive blinkersspak och monteringsanvisning.

Applikation, färddator1

Art. nr.
8698724

Applikation¹, km/miles2

Art. nr.Beskrivning
30786162Kan växla mellan att visa kilometer och miles
+ Monteringssats
Art. nr.
8637377Monteringsanvisning

Fakta & fördelar

Hanteras enkelt och visar:

  • Medelhastighet

  • Aktuell bränsleförbrukning

  • Medelförbrukning

  • Trippmätare

  • Körsträcka på återstående bränsle

Teknisk data

Foto:

VCC_07046, vccpartners

Obs!

Applikation, färddator ger att system som antingen baseras på kilometer eller miles. För att kunna växla mellan kilometer och miles krävs att man även laddar applikation, km/miles.

  1. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
  2. För att ladda denna applikation krävs att man först laddar applikation, färddator.
Senast uppdaterad: 4/28/2022