2010 L.H.D

AEM, elektronisk tillbehörsmodul

AEM, elektronisk tillbehörsmodul
Sök Volvohandlare

Op. nr.: 36077

Denna elektroniska modul ger dig möjligt att erhålla nya funktioner ur våra tillbehör. Detta tack vare dess förmåga att "prata" med bilen på bilens eget språk.

Det utvecklas allt fler nya tillbehör till våra bilar, med nya eller vidareutvecklade funktioner. Ibland behöver tillbehöret kommunicera med bilens elsystem (CAN-baserat) för att fungera. För att uppnå detta har vi utvecklat en elektronisk tillbehörsmodul, AEM (Accessory Electronic Module).

Art. nr.
30739984
+ Applikation1
Art. nr.
8698353

Tillbehören i listan nedan måste kopplas till AEM:en för att fungera. En modul räcker för att koppla in samtliga idag tillgängliga tillbehör:

Tillbehör som kräver koppling till AEM:

-------------------------------------------------------------------------------

Larmsignalutgång2

Art. nr.
8637427
+ Applikation, larmsignalutgång¹
Art. nr.
30664521

Denna produkt gör det möjligt att koppla in tracker eller annan stöldskyddsutrustning som kräver Larm Aktiverat/Avaktiverat-signal, Larm triggsignal, dörrsignal eller tändningsnyckel.

  1. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
  2. Endast vissa marknader
Senast uppdaterad: 4/28/2022