Park Assist Pilot

Park Assist Pilot

Montering av verkstad rekommenderas

Op. nr.: 36656

Park Assist Pilot är ett utmärkt system som upplyser om hinder när du har ett begränsat utrymme framför bilen till exempel vid fickparkering. Systemet är halvautomatiskt och kan stödja föraren när bilen parkeras parallellt, om avståndet mellan hinder fram/bak är tillräckligt stort. Bilen tar över styrning och föraren hanterar växel, gas, broms samt följer instruktioner som visas i bilens kombiinstrument.

Halvautomatiskt läge:

När föraren vill parkera med parkeringshjälpen aktiveras denna funktionen via en knapp på bilens mittkonsol. Bilen börjar då att skanna efter en lucka att parkera i. När luckan hittats, uppmanas föraren att stoppa bilen efter luckan och följa instruktioner som ges av bilen på hur föraren ska växla, gasa och bromsa.

När backväxeln är ilagd så börjar bilen styra ratten medan föraren sköter gas och broms. När bilen är inne i fickan och har ett avstånd av 30 cm från bakomvarande hinder uppmanar parkeringshjälpen föraren att byta till en framväxel. När föraren lagt in en framväxel fortsätter bilen att styra in bilen i fickan, när bilen är 30 cm från hinder framför eller bakom kommer parkeringshjälpen att uppmana till växelbyte. När bilen är parkerad ges en kvittens och styrningen lämnas tillbaka till föraren.

Manuellt läge:

Systemet aktiveras när hastigheten understiger 30 km/h. En signal indikerar avståndet till föremål framför bilen. När ett föremål indikeras dämpas radions/stereons ljudnivå och en pulserande "summerton" hörs från bilens främre högtalare. Tonen börjar låta när ca 80 cm återstår till ett hinder och ökar till en konstant ton när avståndet är ca 30 cm från den främre stötfångaren. Det återstående avståndet visas också på multimediadisplayen i mittkonsolen.

För att kunna skilja mellan fram- och baksystemen används olika frekvenser på tonen och ljudet kommer från olika högtalare, fram eller bak.

Satsen består av kablage och sex sensorer som monteras i fronten. Park Assist Pilot kan avaktiveras via knappen i mittkonsolen, exempelvis vid kökörning.

System kan åstadkomma "falska" signaler som en reaktion på externa ljudkällor med samma frekvens som systemets sensorer. Typiska sådana källor är signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar och motorcyklars avgasrör.

Art. nr.
31330744Monteringsanvisning
+ Styrenhet
Art. nr.
31423950
+ Applikation1
Art. nr.
31330849
+ Rengöringsmedel
Art. nr.
9192678
+ Aktivator2
Art. nr.Beskrivning
1161765Exkl. CA, CN, JP, US
+ Hålverktyg3
Art. nr.
9997234
+ Hålverktyg³
Art. nr.
9997392

Fakta & fördelar

  • Lättare att hitta en parkeringsplats.

  • Ger instruktioner när du exempelvis ska fickparkera.

Teknisk data

Tillbehörets vikt:

0,9kg

Foto:

VCC_26643

Obs!

För att kunna installera Park Assist Pilot måste bilen vara utrustad med Adaptiv Digital Display.

Obs!

“Park Assist Pilot” kan endast användas om bilen är utrustad med “Bakre parkeringsassistans” eller “Bakre och främre parkeringsassistans”.

  1. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
  2. Japan beställer enligt separat rutin.
  3. Hålverktygen kan användas till flera monteringar. Ersätt verktygen med nya när de förlorat skärpan.
Senast uppdaterad: 4/24/2019