2017 L.H.D

IntelliSafe Support Upgrade

Sök Volvohandlare

Op. nr.: 36513-2

Genom en uppdatering av bilens mjukvara kan upp till fyra av Volvos senare supportsystem aktiveras i din Volvo.

“Run-off road Mitigation”, “BLIS™ med Steer Assist och Cross Traffic Alert”, “Oncoming Lane Mitigation” och “Oncoming Mitigation by Braking” är tekniska funktioner som har utvecklats och introducerats på senare årsmodeller. Det är dock inte säkert att din Volvo innehåller samtliga: det beror på när den tillverkades.

Funktionerna "Run-off road Mitigation", "BLIS™ med Steer Assist och Cross Traffic Alert" och "Oncoming Lane Mitigation" introducerades från modellår 2018 och "Oncoming Mitigation by Braking" från modellår 2019. Genom att uppdatera din bil av tidigare årsmodell med "IntelliSafe Support Upgrade" får du samma system som bilar som lämnade fabriken under 2018 och 2019.

Är din bil av modellår -18 är den redan försedd med "Run-off road Mitigation", "BLIS™ med Steer Assist och Cross Traffic Alert" (förutsatt att den är utrustad med optionkod 603: "IntelliSafe Surround, BLIS") och "Oncoming Lane Mitigation", men saknar "Oncoming Mitigation by Braking" . "Oncoming Mitigation by Braking är därför den enda uppdateringen som behövs för en bil av modellår -18.

Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionerna är bara hjälpmedel.

Run-off road Mitigation

“Run-off road Mitigation” skyddar mot oavsiktlig avkörning. Om bilen korsar den yttre körfältsmarkeringen eller vägbanans kant hjälper systemet dig att styra tillbaka bilen på vägen. Vid behov ansätter detta innovativa supportsystem även bromsarna för att undvika att bilen kör av vägen. “Run-off road Mitigation” fungerar i hastigheter mellan 65 km/h och 140 km/h.

BLIS™ med Steer Assist och Cross Traffic Alert

BLIS™ hjälper dig när du måste byta körfält vid livlig trafik genom att varna dig för fordon i de döda vinklarna till vänster och höger och ger servostyrning vid behov. Cross Traffic Alert underlättar backning genom att upptäcka korsande fordon.

När ett fordon kommer in i döda vinkeln eller närmar sig snabbt i ett körfält på någon sida av bilen kan BLIS™ varna med en lampa i vänster eller höger ytterbackspegel. Om du inte reagerar på varningen och börjar glida in i ett annat fordons körfält hjälper dig funktionen Steer Assist försiktigt tillbaka till ditt körfält.

Oncoming Lane Mitigation

Genom automatisk styrservo hjälper dig detta system att undvika kollisioner med mötande fordon. Om du korsar en körfältsmarkering framför ett mötande fordon styr bilen automatiskt tillbaka och varnar dig. Funktionen är aktiv mellan 60 km/h och 140 km/h

Oncoming Mitigation by Braking

Denna funktion är ett världsunikt supportsystem från Volvo som kan detektera om ett fordon kommer rakt emot din bil på fel sida av vägen. Om en kollision inte kan undvikas bromsas bilen automatiskt för att ytterligare minska effekten av kollisionen.

Applikation, Run-off road Mitigation + BLIS™ med Steer Assist och Cross Traffic Alert + Oncoming Lane Mitigation

Art. nr.Beskrivning
32261825
32288095S90L

Applikation, Oncoming Mitigation by Braking

Art. nr.Beskrivning
32261826
32288097S90L

Fakta & fördelar

  • Uppgradera bilen med Volvos tekniska supportsystem.

  • Erbjudandet kompletterar din bil med en eller flera av följande funktionaliteter, beroende på vilka du redan har:“Run-off road Mitigation”, “BLIS™ med Steer Assist och Cross Traffic Alert”, “Oncoming Lane Mitigation” och “Oncoming Mitigation by Braking”.

Teknisk data

Foto:

VCC08287, VCC12555, VCC12551, VCC12554, VCC12552

Obs!

Det är alltid föraren som ansvarar för att bilen framförs säkert. Funktionerna är bara hjälpmedel.

Obs!

För “Applikation, Run-off road Mitigation + BLIS™ med Steer Assist och Cross Traffic Alert + Oncoming Lane Mitigation” krävs att din bil är utrustad med Adaptive Cruise Control/Adaptiv Farthållare (VDN: KG03) och Pilot Assist (VDN: KI03).

Obs!

“BLIS™ med Steer Assist” och “Cross Traffic Alert” kan endast aktiveras om bilen är utrustad med “IntelliSafe Surround (BLIS)” (optionkod 603). Övriga funktioner påverkas inte.

Senast uppdaterad: 2/17/2022