2001 L.H.D

Personliga bilinställningar

Sök Volvohandlare

Dessa satser gör det möjligt att addera och förändra vissa funktioner i din bil såsom t.ex. larm, upplåsning och stolstemperatur.

FUNKTION FÖR 2-STEGSUPPLÅSNING1, (US/CA-funktionalitet)2

Art. nr.
9499637

FUNKTION FÖR DIREKTUPPLÅSNING¹ (EU-funktionalitet)¹

Art. nr.
9499636

Ger möjlighet att i efterhand förändra upplåsningsfunktionen i din bil.

Direktupplåsning innebär att alla dörrar och bakdörr/lucka låses upp vid första trycket på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp. Med 2-stegsupplåsning låses enbart förardörren upp vid första trycket på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp, först vid ett andra tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp låses övriga dörrar upp.

Hittills har bilar byggda för USA/Kanada levererats med 2-stegs upplåsning. Bilar byggda för övriga länder har direktupplåsning vid leverans.

---------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR BLINKKVITTENS / LÄGGA TILL¹

Art. nr.
9499397

FUNKTION FÖR BLINKKVITTENS / TA BORT¹

Art. nr.
9499398

Ger möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort blinkkvittensen till din bil. Funktionen innebär att bilens blinkers blinkar en gång vid låsning om alla dörrar är stängda och två gånger vid upplåsning.

---------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR AUTOMATISK LÅSNING / LÄGGA TILL¹

Art. nr.Beskrivning
863740801-

FUNKTION FÖR AUTOMATISK LÅSNING / TA BORT¹

Art. nr.Beskrivning
863740901-

Ger möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort funktionen Automatisk låsning till din bil. Funktionen innebär att dörrarna automatiskt låses i normallåst läge (ej blockerat läge) när hastigheten överstiger 7 km/h. Om dörrarna låses upp med centrallåsknappen under färd, förblir dessa upplåsta tills nyckel tas ur tändningslås. Om dörren öppnas från insidan vid exempelvis urstigning, låses dörren på nytt när hastigheten överstiger 7 km/h.

En öppen dörr låses ej. Dörrarna låses ej upp automatiskt när hastigheten understiger 7 km/h.

---------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR LARMAKTIVERING / AVAKTIVERING VIA DÖRRLÅS / LÄGGA TILL¹

Art. nr.
9499266

FUNKTION FÖR LARMAKTIVERING / AVAKTIVERING VIA DÖRRLÅS / TA BORT¹

Art. nr.
9499267

Ger möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort funktionen Larmaktivering / Avaktivering via dörrlås till din bil. Funktionen ger möjlighet att aktivera / avaktivera bilens larm via dörrlåsen.

OBS! Funktionen för larmaktivering / avaktivering ger ett sämre stöldskydd då ytterligare ett sätt att avaktivera larmet skapas. Funktionen är ej godkänd av försäkringsbolagen i SE, NO, FI, DK, NL, BE, FR, UK. Kontrollera vilka regler som gäller för din försäkring.

---------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTION FÖR HÖG STOLSTEMPERATUR 36-43 °C¹

Art. nr.
8651379

FUNKTION FÖR MEDELHÖG STOLSTEMPERATUR 32-38 °C¹

Art. nr.
8651382

FUNKTION FÖR LÅG STOLSTEMPERATUR 28-35 °C¹

Art. nr.
8651385

Ger möjlighet att i efterhand ändra stolsvärmetemperaturen i din bil. Temperaturangivelsen är ungefärlig och anger låg komfortnivå respektive hög komfortnivå. Bilar byggda för norra Europa levereras normalt med 30-36 °C som låg resp hög komfortnivå.

---------------------------------------------------------------------------------------

FÖRÄNDRING AV AKTIVERINGSLOGIKEN FÖR PARKERINGSASSISTANS¹

Det finns möjlighet att ändra aktiveringslogiken för parkeringsassistans via VIDA. En sådan ändring leder till att parkeringsassistansen stängs av vid 15 km/h precis som i originalutförandet. Däremot krävs att man endera trycker på knappen eller aktiverar backväxel för att återaktivera systemet. Det räcker således inte att som i originalutförandet gå under 10 km/h för att återaktivera systemet. Systemet är alltid påslaget vid ny körcykel.

  1. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
  2. För bilar utan BLL (blockerat låsläge).
Senast uppdaterad: 4/28/2022