2001 L.H.D

Parkeringsassistans, bak

Parkeringsassistans, bak
Sök Volvohandlare

Op. nr.: 39631

Parkeringsassistans bak är ett utmärkt system som upplyser om hinder när du har ett begränsat utrymme bakom bilen t.ex. vid fickparkering.

Systemet aktiveras när backväxeln läggs i. Radions/stereons ljudnivå dämpas och en pulserande "summerton" börjar låta i bilens bakre högtalare när ca 150 cm återstår till hindret och ökar till en konstant ton när hindret är ca 30 cm från den bakre stötfångaren.

Satsen består av fyra sensorer som monteras så gott som osynligt i det bakre stötfångarskinnet, en styrenhet samt en summer med justerbar ljudnivå. Det som syns av sensorerna lackeras i stötfångarens kulör.

Möjlighet till avstängning av systemet finns genom att blinka en gång med körriktningsvisaren, t.ex. vid backning med husvagn.

I och med möjligheten att komplettera backvarningssystemet med en AEM (Accessory Electronic Module) kan antalet funktioner utökas samt befintliga funktioner uppgraderas till en högre nivå. Genom att använda sig av en AEM erhålls bättre ljudgenerering via bilens högtalare och automatisk sänkning av radions ljud för att säkerställa att varningen hörs.

Art. nr.
31664080
+ Applikation1
Art. nr.
8637215
+ Rengöringsmedel
Art. nr.
9192678
+ Aktivator2
Art. nr.
8637076
+ Hålverktyg3
Art. nr.
9814069
+ AEM, se Elektronisk tillbehörsmodul, AEM.
  1. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
  2. En 50 ml behållare att användas till flera monteringar. OBS! Öppnad behållare skall förvaras så svalt som möjligt. Den har efter öppnandet en begränsad hållbarhet på 12 månader.
  3. Hålverktyget kan användas till flera monteringar. Ersätt verktyget med nytt när det förlorat skärpan. Hålverktyget beställes via SPX.
Senast uppdaterad: 4/28/2022