Ratt, 3-ekrad, kompletterande information

S80, V70, XC70

Vid byte från 4-ekrad till 3-ekrad ratt krävs att ett antal komponenter byts, se nedan.

Senast uppdaterad: 4/24/2019