2006 L.H.D

Parkeringsassistans, bak

Parkeringsassistans, bak
Sök Volvohandlare

Op. nr.: 36630

Parkeringsassistans bak är ett utmärkt system som upplyser om hinder när du har ett begränsat utrymme bakom bilen t.ex. vid fickparkering.

Systemet aktiveras när backväxeln läggs i. Radions/stereons ljudnivå dämpas och en pulserande "summerton" börjar låta i bilens bakre högtalare när ca 150 cm återstår till hindret och ökar till en konstant ton när hindret är ca 30 cm från den bakre stötfångaren.

Satsen består av fyra sensorer som monteras så gott som osynligt i den bakre stötfångaren, en styrenhet, kablage samt en knapp i mittkonsolen. Det finns möjlighet för manuell avstängning via knappen i mittkonsolen.

Automatisk avstängning av systemet sker vid backning med trailer.

Sensorerna på S80, S60 och V70 lackeras i samma kulör som bilens stötfångare.

AEM krävs ej för detta tillbehör.

Art. nr.
30786664
+ Applikation1
Art. nr.
9155207
+ Panel2
Art. nr.
30669774
+ Rengöringsmedel
Art. nr.
9192678
+ Aktivator3
Art. nr.
8637076
+ Hålverktyg4
Art. nr.
9814069
  1. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
  2. Krävs endast om alla knappar i mittkonsolens manöverpanel redan är upptagna.
  3. En 50 ml behållare att användas till flera monteringar. OBS! Öppnad behållare skall förvaras så svalt som möjligt. Den har efter öppnandet en begränsad hållbarhet på 12 månader.
  4. Hålverktyget kan användas till flera monteringar. Ersätt verktyget med nytt när det förlorat skärpan. Hålverktyget kan beställas via SPX.
Senast uppdaterad: 4/28/2022