2006 L.H.D

Parkeringsassistans, fram

Parkeringsassistans, fram
Sök Volvohandlare

Op. nr.: 36630

Parkeringsassistans fram är ett utmärkt system som upplyser om hinder när du har ett begränsat utrymme framför bilen t.ex. vid fickparkering.

Systemet aktiveras när hastigheten understiger 15 km/h. En signal indikerar avståndet till föremål framför bilen. När ett föremål indikeras dämpas radions/stereons ljudnivå och en pulserande "summerton" kommer från bilens främre högtalare. Tonen börjar låta när ca 80 cm återstår till ett hinder och ökar till en konstant ton när hindret är ca 30 cm från den främre stötfångaren.

För att kunna skilja mellan fram- och baksystemen används olika frekvenser på tonen och ljudet kommer från olika högtalare, fram eller bak.

Satsen består av kablage och fyra sensorer som monteras så gott som osynligt i den främre stötfångaren. Manuell avstängning av systemet sker med hjälp av en strömställare i mittkonsolen.

Systemet kan åstadkomma "falska" signaler som en reaktion på externa ljudkällor med samma frekvens som systemets sensorer. Typiska sådana källor är signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar och motorcyklars avgasrör.

AEM krävs ej för detta tillbehör.

Art. nr.
30786671
+ Applikation1
Art. nr.
30660645
+ Rengöringsmedel
Art. nr.
9192678
+ Aktivator2
Art. nr.
8637076
+ Hålverktyg3
Art. nr.
9814069

Obs!

Parkeringsassistans fram kan bara användas i kombination med parkeringsassistans bak. Ej i kombination med extraljus.

  1. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
  2. En 50 ml behållare att användas till flera monteringar. OBS! Öppnad behållare skall förvaras så svalt som möjligt. Den har efter öppnandet en begränsad hållbarhet på 12 månader.
  3. Hålverktyget kan användas till flera monteringar. Ersätt verktyget med nytt när det förlorat skärpan. Hålverktyget beställes via SPX.
Senast uppdaterad: 4/28/2022