Sensus Navigation

Sensus Navigation
Sök Volvohandlare

Ch 299272-, Exkl. CA, CN, HK, JP, MX, US

Op. nr.: 39704

”Sensus Navigation” är ett navigationssystem som är helt integrerat i bilen. Anslut till Internet med ett separat SIM-kort via Volvo On Call, eller genom att dela ut internetuppkopplingen med Bluetooth från din mobiltelefon, för att ta del av en större navigationsupplevelse.

Välj din önskade slutdestination med hjälp av en enkel och snabb röststyrning, ”one shot destination”, eller med några få knapptryckningar. Internetuppkopplingen gör det även möjligt att via here.com leta upp destinationer och skicka dem till bilen. En röst ger dig körinstruktioner i god tid inför varje nytt vägval, samtidigt som du får kompletterande information via bildskärmen, så kallad turn-by-turn-guidning. Systemet är utrustat med genvägar på skärmmenyn för de mest frekvent använda funktionerna. Din hemadress sparas separat och ligger alltid lätt tillgänglig.

Intressepunkter (POI) kan visas för olika kategorier. De kan innehålla allt från köpcenter till campingplatser och hotell. Systemet visar de tre närmaste avfarterna och vilka POI-kategorier som finns representerade nära respektive avfart. Sammankopplingen med here.com ger dig även möjlighet att använda information från Internet och spara som intressepunkter i navigationssystemet.

TMC (Traffic Message Channel)1 tar löpande emot trafikinformation. Du kan få förslag på alternativ rutt för att undvika vägarbeten, olycksplatser eller andra störningar i trafiken. Informationen läses upp, för att minska risken att ta uppmärksamhet från körningen.

Med ”Sensus Navigation” kan du se utvalda 3D-bilder på byggnader och landmärken i kartan för förbättrad igenkänning med verkligheten.

”EcoRoute” är en ”grön” funktion som hjälper dig att välja en bränslesnål rutt i kombination med ett bra körmönster för att dra ner på bränsleförbrukningen. När du väljer "EcoRoute" beräknas en bränsleeffektiv rutt fram baserad på hastighetsbegränsningar och accelerationsdata för den angivna rutten.

”Lifetime” map update ger dig uppdaterade kartor utan extra kostnad.2De uppdaterade kartorna laddas ner från http://support.volvocars.com.

Applikation3

Art. nr.Beskrivning
314391522014, Ch 299272-
+ Knapp
Art. nr.Beskrivning
307828872014, Ch 299272-
+ Instruktionsbok
Art. nr.Beskrivning
31418045Amerikanska
31418027Danska
31418029Engelska
31418032Franska
31418031Finska
31418030Estländska
31418028Holländska
31418034Italienska
31418043Kinesiska
31418035Lettiska
31418036Litauiska
31418037Norska
31418038Portugisiska
31418044Ryska
31418039Spanska, ES
31418174Spanska, MX
31418041Svenska
31418042Turkiska
31418033Tyska
31418046Ungerska

Fakta & fördelar

  • Ger möjlighet att ansluta till Internet för en större navigationsupplevelse.

  • Trafikinformation via TMC.

  • Intressepunkter (POI).

  • 3D-bilder.

  • Få steg vid inställning av destination med hjälp av röststyrning.

Teknisk data

Foto:

VCC08075

Obs!

Kräver något av följande:

Sensus Connect with High Performance Sound (Optionkod 935)

eller

Sensus Connect with Premium Sound (Optionkod 934)

Obs!

Kartorna installeras genom att ladda ner kartorna till en USB-sticka som kopplas till bilens USB-port. För Europa och Amerika krävs en USB-sticka med minst 32 GB utrymme. Filformat FAT32.

  1. Endast vissa marknader.
  2. I framtiden kan detta komma att ändras.
  3. Beställs enligt separat rutin och laddas ner med hjälp av VIDA.
Senast uppdaterad: 1/23/2021