Larm, allmän beskrivning

Exkl. IL

Ett avancerat fjärrstyrt alarmsystem, speciellt utvecklat för S40/V50.

Alarmsystemet är helt integrerat med elsystemet i S40/V50 och ger därigenom hög tillförlitlighet. Alarmet kan konfigureras enligt marknadskrav och är konstruerat för att uppfylla alla försäkrings- och lagkrav.

Fakta & Fördelar

 • Roterande koder skickas från fjärrnyckeln för att förhindra att obehöriga personer kopierar nyckelkoderna

 • Fjärrlåsnyckeln aktiverar/avaktiverar alarmet samtidigt som den låser/låser upp bilen

 • Räckvidd 100 m

 • Ljuskvittens erhålles vid aktivering respektive avaktivering av alarmet. Bilens körriktningsvisare blinkar en gång vid aktivering och två gånger vid avaktivering

 • Blockerat låsläge (BLL) aktiveras efter 15 sekunder, när bilen har låsts med hjälp av fjärrnyckeln. (Inte standard på alla marknader.)

 • Larmdiod. Är placerad upptill på instrumentbrädan. Alarmsystemets status visas på informationsdisplayen i kombiinstrumentet. Exempel: Vid utlöst alarm eller vid felfunktion

 • Panikfunktion. I en nödsituation är det möjligt att väcka uppmärksamhet genom att trycka på den röda knappen på fjärrnyckeln. Både ljud- och ljussignal erhålles. Bilens ordinarie signalhorn används. Funktionen ingår i bilens centrallåssystem. (Gäller endast vissa marknader. Inte tillåtet i EU.)

 • Tillfällig bortkoppling av sensorer.

  Med hjälp av menyinställning (car settings) på instrumentbrädan bortkopplas installerade sensorer samt BLL. Vid behov se bilens instruktionsbok.

  Används för att undvika oavsiktlig utlösning av alarmet, t.ex. om hunden lämnas kvar i bilen eller under en resa med färja.

 • Förbikoppling av alarmet. Vid felfunktion eller förlust av fjärrnyckel kan bilen startas och alarmet avaktiveras med hjälp av bilens ordinarie tändningsnyckel. Avaktiveringen sker då tändningslåset mottager godkänd kod från transpondern i tändningsnyckeln

 • Återaktivering av alarmet sker automatiskt om ingen dörr eller lucka har öppnats inom två minuter efter att alarmet avaktiverats med fjärrkontrollen. Detta för att förhindra oavsiktlig avaktivering

 • Passiv aktivering. Efter att tändningen blivit avslagen och förardörren har öppnats och stängts, aktiveras alarmet automatiskt. (Gäller endast vissa marknader.)

 • Sensorer. Följande sensorer kan anslutas till alarmsystemet, separat eller i kombination:

  - Rörelsesensor1 utlöser alarmet när en rörelse upptäcks i kupén. Ett värdefullt komplement till basutrustningen.

  - Nivåsensor detekterar lutningsförändringar på bilen, t.ex. vid stöld av hjul.

Obs!

Inkoppling av alarmet görs med hjälp av VIDA.

 1. Kräver IMS-prep
Senast uppdaterad: 1/23/2021