Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC40 2018

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
316501281.032207396
Skid plate kit (fordon med integrerade slutrör)
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Maskeringstejp


Utrustning
IMG-345497
IMG-239667
IMG-263203
IMG-239681

IMG-438362

IMG-440855


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Fordon med parkeringsassistans

3
IMG-400006
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 32259057

 

Fordon med fotrörelsedetektering (FMDM)

4
IMG-400006
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31664327

 

Borttagning

5
IMG-438250
 

Ta bort skruvarna.

6
IMG-438251
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort clipset.

Ta bort markerad detalj.

7
IMG-452926
 

Ta bort clipsen.

8
IMG-403425
 

Ta bort markerade detalj/detaljer.

9
IMG-415975
 

Ta bort markerade detalj/detaljer.

10
IMG-438237
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

11
IMG-438238
 

Ta bort muttrarna.

Ta bort clipsen.

12
IMG-438245
 

Vik undan innerskärmen.

13
IMG-438247
 

Lossa kontaktstycket.

14
IMG-438252
 

Viktigt!
Se till att inte skada lackerade ytor.

Lossa den markerade detaljen. Ta inte bort den.

15
IMG-438248
 

Ta bort skruvarna.

16
 

Upprepa metodstegen för borttagning på motsatt sida.

17
IMG-438249
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstycket.

18
IMG-438350
 

Varning!
Var beredd att samla upp vätska som rinner ut.

 1. Frigör låsningen.

 2. Lossa slangen från anslutningen.

19
IMG-438260
 

Ta bort clipsen.

20
IMG-438263
 

Viktigt!
Placera stötfångarhöljet på lämpligt underlag.

Ta hjälp av en kollega vid detta moment.

Ta bort markerad detalj.

21
IMG-438264
 

Vik undan markerad detalj.

22
IMG-438265
 

Frigör hakarna.

Ta bort markerad detalj.

23
IMG-438276
 

Frigör hakarna.

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska återanvändas.

Upprepa på andra sidan.

24
IMG-438280
 

Lossa ledningsmattans clips.

Vik undan markerad detalj.

 

Fordon med parkeringsassistans

25
IMG-439800
 

Frigör hakarna.

Vik undan markerad detalj.

26
IMG-438282
 

Lossa ledningsmattans clips.

Vik undan markerad detalj.

 

Alla fordon

27
IMG-438283
 

Frigör hakarna.

Ta bort markerad detalj.

28
IMG-438275
 

Ta bort skruvarna.

29
IMG-438285
 

Frigör hakarna.

Ta bort markerad detalj.

30
IMG-438286
 

Ta bort skruven.

Upprepa på andra sidan.

31
IMG-438287
 

Ta bort markerad detalj.

Upprepa på andra sidan.

 

Tillbehörsmontering

32
IMG-439823
 

Lokalisera aktuell markering.

Markera i centrum.

33
IMG-438290
 

Borra upp hålen.

34
IMG-439810
 

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

Sätt dit clipset/clipsen.

35
IMG-438371
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Se till att samtliga clips gripit in.

Upprepa på andra sidan.

36
IMG-438378
 

Obs!
Använd endast handverktyg.

Sätt dit skruvarna.

37
IMG-451690
 

Obs!
Justera detaljerna så att jämna mellanrum skapas.

38
IMG-438286
 

Sätt dit skruven.

Upprepa på andra sidan.

39
IMG-438372
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

40
IMG-450094
 

Obs!
Se till att ordningsföljden blir korrekt.

Tryck in markerad detalj.

Se till att samtliga clips gripit in.

41
IMG-450103
 

Obs!
Se till att ordningsföljden blir korrekt.

Tryck in markerad detalj.

Se till att samtliga clips gripit in.

42
IMG-450104
 

Obs!
Se till att ordningsföljden blir korrekt.

Tryck in markerad detalj.

Se till att samtliga clips gripit in.

43
IMG-438381
 

Sätt dit skruvarna.

 

Ditsättning

44
IMG-438315
 

Sätt dit markerad detalj.

Se till att samtliga clips gripit in.

45
IMG-438275
 

Sätt dit skruvarna.

46
IMG-438280
 

Sätt fast ledningsmattan med dess befintliga clips.

47
IMG-438325
 

Sätt dit markerad detalj.

Upprepa på andra sidan.

 

Fordon med parkeringsassistans

48
IMG-438282
 

Sätt fast ledningsmattan med dess befintliga clips.

49
IMG-439803
 

Sätt dit markerad detalj.

Se till att samtliga clips gripit in.

Upprepa på andra sidan.

 

Alla fordon

50
IMG-438327
 

Sätt dit markerad detalj.

51
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

52
IMG-405228
 


Åtdragningsmoment: Aluminiumfälg till hjulnav
Steg 1: 4 Nm
Steg 2: 50 Nm
Steg 3: 140 Nm

 

Borttagning

53
IMG-435728
 

Öppna bakluckan.

54
IMG-435791
 

Se till att komponenterna inte blir förväxlade vid ditsättningen.

Ta bort markerad detalj.

55
IMG-440049
 

Ta bort skruvarna.

56
IMG-446456
 

Ta bort markerade detalj/detaljer.

57
IMG-441820
 

Ta bort markerade detalj/detaljer.

58
IMG-446440
 

Ta bort skruvarna.

59
IMG-446442
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort clipset.

60
IMG-446443
 

Ta bort markerad detalj.

61
IMG-446444
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

62
IMG-446445
 

Viktigt!
Se till att inte skada lackerade ytor.

Ta bort markerad detalj.

Använd: Falsben

63
IMG-446446
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid borttagning/ditsättning av denna komponent.

Lossa den markerade detaljen. Ta inte bort den.

64
IMG-446447
 

Lossa den markerade detaljen. Ta inte bort den.

65
 

Upprepa metodstegen för borttagning på motsatt sida.

66
IMG-446957
 

Lokalisera kontaktstycket.

Lossa kontaktstycket.

67
IMG-446948
 

Viktigt!
Placera stötfångarhöljet på lämpligt underlag.

Ta hjälp av en kollega vid detta moment.

Ta bort markerad detalj.

 

Fordon med fotrörelsedetektering (FMDM)

68
IMG-446781
 

Lossa clipsen.

Lossa kontaktstycket.

Vik undan markerad detalj.

69
IMG-446786
 

Ta bort clipset.

Använd: Tång

70
IMG-440188
 

Lossa kontaktstyckena.

Frigör hakarna.

Ta bort markerade detalj/detaljer.

Detaljen ska återanvändas.

 

Alla fordon

71
IMG-446851
 

Ta bort skruvarna.

Detaljen ska ej återanvändas.

72
IMG-446832
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

Upprepa på andra sidan.

73
IMG-446836
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Falsben

Upprepa på andra sidan.

74
IMG-446865
 

Frigör hakarna.

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

75
IMG-447725
 

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

76
IMG-450115
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid borttagning/ditsättning av denna komponent.


Viktigt!
Se till att inte skada lackerade ytor.

77
IMG-446879
 

Ta hjälp av en kollega vid detta moment.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Se till att samtliga clips gripit in.

78
IMG-446881
 

Obs!
Vik den markerade detaljen ordentligt runt kanten.

 

Fordon med fotrörelsedetektering (FMDM)

79
IMG-446890
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

80
IMG-446900
 

Viktigt!
Säkerställ att komponenten placeras enligt bild.

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Anslut kontaktstyckena.

81
IMG-446940
 

Sätt fast ledningsmattan med dess befintliga clips.

82
IMG-446941
 

Anslut kontaktstycket.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

 

Fordon med infällbar dragkrok

83
IMG-447012
 

Obs!
Orienteringsvy

84
IMG-440798
 

Lokalisera aktuell markering.

Markera med penna

85
IMG-440814
 

Tejpa mitt för markeringarna på motsatt sida.

Använd: , Maskeringstejp

86
IMG-440802
 

Gör hål med hjälp av det angivna verktyget.

87
IMG-440804
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Luftdriven sticksåg

88
IMG-440805
 

Grada av kanter

89
IMG-447010
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Luftdriven sticksåg

 

Fordon med dragkrok, Hitch

90
IMG-447012
 

Obs!
Orienteringsvy

91
IMG-440821
 

Lokalisera aktuell markering.

Markera med penna

92
IMG-440831
 

Tejpa mitt för markeringarna på motsatt sida.

Använd: , Maskeringstejp

93
IMG-440816
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Luftdriven sticksåg

94
IMG-440835
 

Grada av kanter

95
IMG-447010
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Luftdriven sticksåg

96
IMG-440846
 

Lokalisera aktuell markering.

Markera med penna

97
IMG-440839
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Luftdriven sticksåg

98
IMG-440860
 

Grada av kanter

 

Alla fordon

99
IMG-446957
 

Obs!
Orienteringsvy

100
IMG-446949
 

Ta hjälp av en kollega vid detta moment.

Anslut kontaktstycket.

Sätt tillbaka losstagen detalj.

101
IMG-446961
 

Sätt dit skruvarna.

102
IMG-446962
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Se till att samtliga clips gripit in.

103
IMG-446995
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Dra åt skruvarna.

 

Ditsättning

104
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

105
IMG-405228
 


Åtdragningsmoment: Aluminiumfälg till hjulnav
Steg 1: 4 Nm
Steg 2: 50 Nm
Steg 3: 140 Nm