Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2014
XC60 (-17) 2014

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
322709081.032270867
Digitalradio, DAB
 

Specialverktyg

 

951 2620 SKALVERKTYG (FÖR LEDNING)

Verktygsnummer:951 2620

Verktygsbeskrivning:SKALVERKTYG (FÖR LEDNING)

Verktygstavlor:39

 

951 2785 KONTAKTPRESSVERKTYG (INGÅR I 9512669)

Verktygsnummer:951 2785

Verktygsbeskrivning:KONTAKTPRESSVERKTYG (INGÅR I 9512669)

Verktygstavlor:39

 

951 2777 VARMLUFTSPISTOL

Verktygsnummer:951 2777

Verktygsbeskrivning:VARMLUFTSPISTOL

Verktygstavlor:08IMG-460759

IMG-460760


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
IMG-400004
 

Viktigt!
Antennledningarna måste fästas med tejp. Bandklamma eller liknande får inte användas.


Viktigt!
Var försiktig vid hantering av fiberoptiska ledningar.


Viktigt!
Säkerställ att de fiberoptiska ledningarna inte böjs till en radie på mindre än 25 mm.

 

Färgers symbolik

3
IMG-400010
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 7. Används för tillbehörsdetaljer.

 

Borttagning

4
IMG-342372
 

Upprepa på andra sidan.

5
IMG-360124
 

Ta bort markerad detalj.

Lossa eventuellt kontaktstycke/kontaktstycken.

6
IMG-377298
 
7
IMG-377299
 

Lossa markerad detalj.

8
IMG-377300
 

Lossa markerad detalj.

9
IMG-377302
 

Ta bort markerad detalj.

10
IMG-377309
 

Ta bort skruven.

11
IMG-377320
 

Ta bort panelen.

12
IMG-460936
 
13
IMG-460937
 
14
IMG-360186
 

Ta bort markerad detalj.

15
IMG-308353
 

Ta bort panelen.

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

16
IMG-308354
 

Lossa tätningslisten.

17
IMG-286863
 

Viktigt!
Den främre och övre tröskelpanelen ska demonteras som en enhet.

18
IMG-308355
 
19
IMG-308356
 
20
IMG-329150
 
21
IMG-340980
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: Framstol till kaross , 40 Nm

22
IMG-303005
 
23
IMG-303006
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: Framstol till kaross , 40 Nm

24
IMG-400002
 

Ta bort batteriets minusledning.

 

Alternativ 1

25
IMG-380657
 
 

Alternativ 2

26
IMG-380655
 
27
IMG-380656
 
 

Alla fordon

28
IMG-329151
 
29
IMG-373198
 

Obs!
Orienteringsvy

30
IMG-329209
 

Lossa skruven.

Lossa kontaktstycket.

31
IMG-382639
 

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

32
IMG-329153
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid borttagning/ditsättning av denna komponent.

33
IMG-460418
 

Ta bort skruvarna.

Lossa markerad detalj.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

 

Fordon med High Performance Sound

34
IMG-460425
 

Lossa kontaktstycket.

 

Fordon med Premium Sound

35
IMG-460422
 

Lossa kontaktstycket.

36
IMG-460609
 

Obs!
Orienteringsvy

 

Tillbehörsmontering

37
IMG-460610
 

Lossa tejpen tillfälligt.

Denna ska återanvändas.

38
IMG-460611
 
39
IMG-460426
 


Använd specialverktyg: T9512620, SKALVERKTYG (FÖR LEDNING)

40
IMG-460764
 

Ta fram detalj enligt bild.

41
IMG-460428
 


Använd specialverktyg: T9512620, SKALVERKTYG (FÖR LEDNING)

42
IMG-460373
 
43
IMG-460547
 


Använd specialverktyg: T9512785, KONTAKTPRESSVERKTYG (INGÅR I 9512669)

44
IMG-460375
 

Viktigt!
Skydda omgivande komponenter mot värmepåverkan.


Använd specialverktyg: T9512777, VARMLUFTSPISTOL

45
IMG-460376
 
46
IMG-460660
 
47
IMG-460520
 

Anslut kontaktstyckena.

48
IMG-460836
 

Vik undan mattan.

49
IMG-460512
 

Ta bort skruven.

50
IMG-460511
 

Anslut jordledningen.

Sätt tillbaka skruven.

51
IMG-460516
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

52
IMG-460839
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

53
IMG-460840
 

Vik tillbaka golvmattan.

54
IMG-460843
 

Viktigt!
Säkerställ att de fiberoptiska ledningarna inte böjs till en radie på mindre än 25 mm.

Placera ledningsmattans överlängd under förstärkaren.

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

 

Borttagning

55
IMG-378835
 
56
IMG-460935
 

Lossa markerad detalj.

Använd: Radiomejsel

Ta bort skruven.

57
IMG-343420
 

Obs!
Clipsen är tvådelade.


Obs!
Plasthattens topp ska separera från styrningssclipset.

Ta bort panelen.

Kontrollera att fästelement är hela före ditsättningen. Om inte, så ska de bytas till nya.

58
IMG-377345
 

Lossa på panelen.

59
IMG-377347
 

Frigör hakarna.

Ta bort panelen.

60
IMG-307608
 
61
IMG-307609
 
62
IMG-377342
 
63
IMG-346921
 

Ta bort markerad detalj.

64
IMG-346811
 

Ta bort markerad detalj.

65
IMG-346861
 

Lossa skruvarna.

Ta bort panelen.

66
IMG-377350
 

Lossa på panelen.

67
IMG-377352
 

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

Ta bort panelen.

 

Fordon med subwooferhögtalare

68
IMG-395146
 

Lossa kontaktstycket.

69
IMG-395147
 

Ta bort muttrarna.

Ta bort skruvarna.

70
IMG-395149
 

Ta bort markerad detalj.

 

Alla fordon

 

Tillbehörsmontering

71
IMG-460480
 

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

72
IMG-460483
 

Placera detaljen där bilden visar.

73
IMG-460484
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

74
IMG-460844
 
75
IMG-460848
 
76
IMG-460871
 
77
IMG-460550
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

78
IMG-460910
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

79
IMG-460912
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

80
IMG-460915
 

Viktigt!
Säkerställ att ledningar inte skaver mot den vassa kanten på ryggstödets konsol.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

81
IMG-460925
 

Anslut kontaktstyckena.

 

Borttagning

82
IMG-460984
 

Viktigt!
Var mycket försiktig vid arbete med innertaket så att inte veck uppstår.

83
IMG-460986
 

Ta bort skruven.

84
IMG-460996
 

Lossa clipset.

Lossa kontaktstyckena.

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

85
IMG-460766
 

Ta fram detaljer enligt bild.

86
IMG-460546
 

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

Tryck ihop sekundärlåsningen.

87
IMG-461000
 

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

88
IMG-461002
 

Anslut kontaktstyckena.

Sätt dit clipset/clipsen.

Dra åt skruven.

89
IMG-461019
 

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd tejp

90
IMG-461122
 

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd tejp

91
IMG-461134
 

Ta bort clipset.

Vik undan isoleringen.

92
IMG-461150
 

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd tejp

93
IMG-461151
 

Vik undan isoleringen.

94
IMG-461152
 

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd tejp

95
IMG-461158
 

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd tejp

96
IMG-461161
 

Viktigt!
Säkerställ att ledningar inte skaver mot den vassa kanten på ryggstödets konsol.

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd tejp

97
IMG-461197
 

Anslut kontaktstycket.

98
IMG-461200
 

Viktigt!
Säkerställ att de fiberoptiska ledningarna inte böjs till en radie på mindre än 25 mm.

Placera ledningsmattans överlängd där bilden visar.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd tejp

99
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

100
IMG-400003
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.

101
IMG-400006
 

Beställ och ladda ned programvara enligt VIDA/MJUKVARA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31268617

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31285168