Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V90 2019
V90 (17-) 2019

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
316594341.032204590
Skyddsgaller stål
 

IMG-457905


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
IMG-400004
 

Varning!
De främre infästningarna får inte användas vid montering av lastgaller. Använd de bakre infästningarna!


Viktigt!
Var extra försiktig vid borttagning/ditsättning av denna komponent.


Viktigt!
Se till att inte skada lackerade ytor.

Arbetet får endast utföras av för arbetet utbildad personal och på för arbetet godkänd plats.

 

Färgers symbolik

3
IMG-400010
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 7. Används för tillbehörsdetaljer.

 

Förarbete

4
IMG-407110
 
5
IMG-415787
 

Upprepa på andra sidan.

6
IMG-411070
 
 

Borttagning

7
IMG-457915
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Falsben

Detaljen ska sparas på lämplig plats i bilen.

Upprepa på andra sidan.

 

Tillbehörsmontering

8
IMG-448767
 

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

9
IMG-448780
 

Placera detaljen där bilden visar.

10
IMG-448799
 

Ta fram detalj enligt bild.

11
IMG-448776
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

12
IMG-448784
 

Vrid markerad detalj samtidigt som fästet trycks in så att detaljen passas in i fästets uttag.

13
IMG-448777
 

Ta bort markerad detalj.

14
IMG-448778
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Använd handkraft.

15
 

Upprepa samtliga metodsteg för andra sidan.

16
IMG-457957
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

17
IMG-457929
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Använd handkraft.

Upprepa på andra sidan.

18
IMG-457935
 

Dra åt skruvarna.

Upprepa på andra sidan.