2018 L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V90 2018
V90 (17-) 2018

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314701431.032353295, 31664528, 31664529
Tröskelskoning lastutrymme
Specialverktyg

 

951 2943 L-KROK

Verktygsnummer:951 2943

Verktygsbeskrivning:L-KROK

Verktygstavlor:80


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664

IMG-444142


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-400010
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 7. Används för tillbehörsdetaljer.

 

Borttagning

3
IMG-407110
 
4
IMG-414611
 

Ta bort markerad detalj.

5
IMG-442520
 

Ta bort skruven.


Åtdragningsmoment: Lastögla, till kaross , 13 Nm

Upprepa på andra sidan.

6
IMG-425191
 

Lyft upp markerad detalj

7
IMG-444975
 

Frigör låsningen.

Lossa markerad detalj.

8
IMG-425190
 

Ta bort markerad detalj.

9
IMG-416087
 

Ta bort markerad detalj.

10
IMG-415835
 

Ta bort skruvarna.

 

Fordon med nyckellöst låssystem

11
IMG-444969
 

Lossa kontaktstycket.

 

Alla fordon

12
IMG-416089
 

Ta bort markerad detalj.

13
IMG-444983
 

Ta bort markerad detalj.

14
IMG-444986
 

Lossa på panelen.

15
IMG-444995
 

Frigör låsningen.


Använd specialverktyg: T9512943, L-KROK

Lossa kontaktstycket.

16
IMG-445020
 

Ta bort skruvarna.

17
IMG-445021
 

Ta bort markerad detalj.

18
IMG-445022
 

Ta bort panelen.

 

Tillbehörsmontering

19
IMG-445040
 

Lossa kontaktstycket.

20
IMG-445065
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Anslut kontaktstyckena.

21
IMG-445162
 

Dra ledningarna intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

22
IMG-445106
 

Anslut kontaktstyckena.

23
IMG-445171
 

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

24
IMG-445174
 

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

25
IMG-442521
 

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

26
IMG-442522
 
 

Ditsättning

27
IMG-445024
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

28
IMG-445025
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

29
IMG-445020
 

Sätt tillbaka skruvarna.

30
IMG-445026
 

Sätt fast panelen.

 

Överflyttning av detaljer

31
IMG-445185
 

Ta bort markerad detalj.

Upprepa på andra sidan.

32
IMG-445186
 

Sätt dit markerad detalj.

Upprepa på andra sidan.

33
IMG-445188
 

Frigör hakarna.

Ta bort markerad detalj.

34
IMG-445190
 

Sätt dit markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

35
IMG-445195
 

Sätt dit markerad detalj.

Säkerställ att tätningslisten hamnar ovanpå panelen.

Använd: Falsben

36
IMG-445198
 

Sätt tillbaka skruvarna.

37
IMG-442524
 

Anslut kontaktstycket.

38
IMG-442430
 

Ta bort skyddsfilmen.

39
IMG-442435
 

Ta bort eventuella limrester.

Använd en blandning av 50% Volvo koncentrerad spolarvätska och 50% vatten.

Upprepa på andra sidan.

 

Ditsättning

40
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.