Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC40 2020

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
322079001.032207899
Integrerad smartphone
 

Specialverktyg

 

951 2631 DEMONTERINGSVERKTYG (FÄRGKOD: BRUN)

Verktygsnummer:951 2631

Verktygsbeskrivning:DEMONTERINGSVERKTYG (FÄRGKOD: BRUN)

Verktygstavlor:39

 

951 2620 SKALVERKTYG (FÖR LEDNING)

Verktygsnummer:951 2620

Verktygsbeskrivning:SKALVERKTYG (FÖR LEDNING)

Verktygstavlor:39

 

951 2785 KONTAKTPRESSVERKTYG (INGÅR I 9512669)

Verktygsnummer:951 2785

Verktygsbeskrivning:KONTAKTPRESSVERKTYG (INGÅR I 9512669)

Verktygstavlor:39

 

951 2777 VARMLUFTSPISTOL

Verktygsnummer:951 2777

Verktygsbeskrivning:VARMLUFTSPISTOL

Verktygstavlor:08IMG-452524


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-440436
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 7. Används för tillbehörsdetaljer.

 

Borttagning

3
IMG-430215
 
4
 

Obs!
Arbetsstegen för borttagning kan även innehålla information som rör ditsättningen.

5
IMG-435414
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

6
IMG-435415
 

Lossa på panelen.

7
IMG-450235
 

Lossa kontaktstyckena.

8
IMG-450238
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

9
IMG-431485
 

Ta bort panelen.

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

Upprepa på andra sidan.

10
IMG-431600
 

Ta bort panelen.

Upprepa på andra sidan.

11
IMG-431605
 

Ta bort markerad detalj.

Upprepa på andra sidan.

12
IMG-431175
 

Upprepa på andra sidan.

13
IMG-431196
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: Framstol till kaross , 40 Nm

Upprepa på andra sidan.

14
IMG-431176
 

Upprepa på andra sidan.

15
IMG-431197
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: Framstol till kaross , 40 Nm

Upprepa på andra sidan.

16
IMG-383134
 

Upprepa på andra sidan.

17
IMG-396605
 

Lossa kontaktstycket.

Upprepa på andra sidan.

18
IMG-396606
 

Haka av ledningsmattans clips.

Upprepa på andra sidan.

19
IMG-416201
 

Ta bort skruvarna.

Vik undan markerad detalj.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

20
IMG-451162
 

Ta bort markerad detalj.

21
IMG-431622
 

Ta bort markerad detalj.

Upprepa på andra sidan.

 

Frånkoppling av batteri

22
IMG-400002
 
 

Borttagning

23
IMG-451155
 

Obs!
Orienteringsvy

24
IMG-445366
 

Ta bort muttern.

Vik undan markerad detalj.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

25
IMG-445350
 

Ta bort markerade detalj/detaljer.

26
IMG-445351
 

Ta bort muttrarna.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

27
IMG-452526
 

Ta bort bandklamman/bandklammorna.

28
IMG-445380
 

Ta bort markerad detalj.

29
IMG-445475
 

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

30
IMG-451151
 

Obs!
Orienteringsvy

31
IMG-450848
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

32
IMG-451157
 

Frigör låsningen.

33
IMG-451158
 

Anslut de framdragna ledningarna.

34
IMG-451159
 

Tryck in låsningen.

35
IMG-450849
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

36
IMG-450851
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

37
IMG-450852
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

38
IMG-450853
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

 

Gäller bilar med trådlös telefonladdning

39
IMG-450394
 

Ta bort markerad detalj.

40
IMG-450388
 


Använd specialverktyg: T9512631, DEMONTERINGSVERKTYG (FÄRGKOD: BRUN)

41
IMG-450692
 
42
IMG-425035
 
43
IMG-450702
 
44
IMG-450703
 


Använd specialverktyg: T9512620, SKALVERKTYG (FÖR LEDNING)

45
IMG-450704
 
46
IMG-450705
 
47
IMG-425049
 


Använd specialverktyg: T9512785, KONTAKTPRESSVERKTYG (INGÅR I 9512669)

48
IMG-425051
 


Använd specialverktyg: T9512777, VARMLUFTSPISTOL

 

Alla fordon

49
IMG-450392
 

Anslut ledningen.

50
IMG-450710
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

På vissa bilar kan säkringen vara förmonterad.

51
IMG-450860
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

52
IMG-450876
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

53
IMG-450895
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

54
IMG-450905
 

Jordanslutning

55
IMG-445588
 

Frigör hakarna.

Vik undan markerad detalj.

56
IMG-445613
 

Ta bort muttern.

Denna ska återanvändas.

57
IMG-445619
 

Anslut den framdragna ledningen.

Sätt dit muttern.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

58
IMG-445625
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

59
IMG-452511
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

60
IMG-452510
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

61
IMG-435417
 

Kontrollera att detaljen låser i sitt läge.

62
IMG-450911
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Kontrollera att detaljen låser i sitt läge.

63
IMG-450956
 

Anslut kontaktstyckena.

64
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.

Ladda först mjukvaran för USB, därefter Smartphone Integration.

 

Ditsättning

65
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.